ปัญหาการล้มในผู้สูงอายุ พร้อมวิธีรับมือป้องกัน

 

ปัญหาการล้มในผู้สูงอายุ

การล้มในผู้สูงอายุ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย เพราะสังคมปัจจุบัน ผู้สูงอายุถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพัง เนื่องจากสภาวะการเป็นไปทางสังคม เศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวที่มีความจำเป็นแตกต่างกันไป

ซึ่งเมื่อไม่มีคนดูแลอย่างใกล้ชิด ก็อาจเกิดปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุขึ้นกับผู้สูงอายุได้ง่าย โดยเฉพาะการหกล้ม ลื่นล้มที่เป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุมากทีเดียว

โดยวันนี้เราก็จะพาคุณไปทำความเข้าใจกับปัญหาการล้มในวัยสูงอายุ สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีรับมือป้องกันกันด้วย

สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุล้มบ่อย

สำหรับสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุล้มบ่อย ก็มี 2 สาเหตุหลัก ได้แก่

1.ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายนอกก็คือสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัยหรือบริเวณที่ผู้สูงอายุเดินทางไป เช่น พื้นลื่น มีสิ่งของวางเกะกะทางเท้า ซึ่งอาจเหยียบหรือสะดุดล้มได้

2.ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายใน ก็คือปัญหาสุขภาพของตัวผู้สูงอายุเอง เช่น สายตาพร่ามัว สายตาสั้นหรือยาวไป ทำให้พลาดในการคำนวนระยะทาง มีปัญหาข้อต่อและเส้นเอ็นเสื่อมสภาพลง ส่งผลให้การทรงตัวไม่ดีพอ

จึงเกิดการหกล้มได้ง่าย หรืออาจเป็นเพราะโรคประจำตัว ที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดสมอง จนทำให้มีปัญหาแขนขาอ่อนแรง โรคพาร์กินสัน ซึ่งทำให้ร่างกายสั่น มักจะทำให้ผู้สูงอายุหกล้มได้บ่อย

รวมถึงการรับประทานยาลดความดันโลหิต ยานอนหลับและยาต้านการซึมเศร้า ก็จัดเป็นสาเหตุหนึ่งเช่นกัน

ผลกระทบเมื่อเกิดการล้ม

เมื่อผู้สูงอายุล้ม อาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ดังนี้

1.ทางด้านร่างกาย จะทำให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตได้

2.ต้องเสียเงินในการรักษา และถ้าหากเป็นมาก รักษาตัวอยู่นานแล้ว อาจจะมีภาวะของโรคแทรกซ้อนได้

3.สูญเสียความสมดุลของจิตใจ มีความกังวลใจ ขาดความมั่นใจ ทำให้เกิดการหกล้มได้ง่าย

วิธีป้องกันการหกล้ม

การรับมือป้องกันการหกล้มในวัยสูงอายุ สามารถรับมือได้ไม่ยาก ดังนี้

1.แนะนำให้ผู้สูงวัยได้ออกกำลังกายบ้าง ตามสมควร โดยใช้วิธีการออกกำลังกาย ที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และเพิ่มความยืดหยุ่นของกระดูกและข้อ จะช่วยให้การเดินได้ดี มั่นคงมากขึ้น และลดปัญหาการหกล้มได้

2.ปรับสภาพแวดล้อมในบ้านให้เรียบร้อย ปลอดภัย รวมถึงการหารองเท้าที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุสวมใส่

3.ควรมีการอบรม ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี

รวมถึงการสังเกตถึงการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้สูงวัยด้วย ถ้าหากผู้สูงวัยมีโรคประจำตัว ก็ควรจัดให้ผู้สุงอายุได้รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง

 

ผู้สูงอายุหกล้มบ่อย

Credit : muslim4health.or.th

ปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุจะหมดไป หากมีการดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ ไม่ควรปล่อยให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ตามลำพังเป็นอันขาด เพราะอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งคุณอาจไม่ทันคาดคิดเลยทีเดียว