บุญถาวร โปรโมชั่น บัตรเครดิต KTC รับส่วนลดสูงสุด 17%

บุญถาวร โปรโมชั่น บัตรเครดิต KTC

บุญถาวร จัดโปรโมชั่น บัตรเครดิต KTC แลกรับส่วนลดสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

  • สำหรับยอดใช้จ่ายพร้อมใช้คะแนนสะสม ตั้งแต่ 1-5,000 คะแนน แลกรับส่วนลด 15%
  • สำหรับยอดใช้จ่ายพร้อมใช้คะแนนสะสม ตั้งแต่ 5,001 คะแนนขึ้นไป แลกรับส่วนลด 17%

ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 61 -10 ธ.ค. 61 เฉพาะที่บุญถาวร สาขา Design Village

เงื่อนไขรายการโปรโมชั่นบุญถาวร KTC

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,  KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC – SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่าน บัตรเครดิต KTC  ตั้งแต่ 1-5,000 บาท ต่อเซลล์สลิป สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับส่วนลด 15% สำหรับการ ซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆ หรือ ตั้งแต่ 5,001 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับส่วนลด 17% สำหรับการ ซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆ ได้ ณ บุญถาวร สาขา Design Village ในช่วงระหว่างวันที่ 8 ธ.ค. 61 -10 ธ.ค. 61 เท่านั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  3. การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ และในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหัก ส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด เท่านั้น
  4. ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า/บริการ ภายหลัง การหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วได้
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
  6. การแลกรับส่วนลดในรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทบัตรกำนัล บัตรของขวัญเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ยาและสินค้าในพื้นที่เช่าหรือร้านค้าเช่า