ส.ค.ส. ในหลวง พระราชทานพรปีใหม่ ๒๕๕๖

ส.ค.ส. พระราชทานพรปีใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๕๖ แก่ประชาชนชาวไทย

“ความเมตตาเป็นคุณธรรมนำความสุข ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตา ทวีค่าของน้ำใจไมตรีเอย”

สคส พระราชทาน ในหลวง 2556

สคส พระราชทาน ในหลวง 2556

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เชิ้ตลำลองสีฟ้า พระสนับเพลาสีดำ และฉลองพระบาทสีดำ ประทับบนพระเก้าอี้ ทรงฉายกับสุนัขทรงเลี้ยง คุณทองแดง-คุณมะลิ แม่เลี้ยงคุณทองแดง

ด้านหลังพระเก้าอี้ที่ประทับ ตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้หลากสี ด้านขวาบน มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎประดับ ส่วนด้านซ้ายมีผอบทองประดับ

ด้านล่างของผอบทองมีตัวอักษรสีทอง ข้อความว่า ส.ค.ส. พ.ศ. ๒๕๕๖ สวัสดีปีใหม่ และตัวอักษรสีขาว ข้อความว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ HAPPY NEW YEAR

ด้านขวา ใต้ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ มีข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลือง ข้อความว่า “ความเมตตาเป็นคุณธรรมนำความสุข ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตา ทวีค่าของน้ำใจไมตรีเอย”

ด้านล่างของ ส.ค.ส. มีแถบสีม่วงเข้ม มุมล่างขวา มีข้อความ ก.ส. 9 ปรุง 181122 ธค.55 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร, ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad, D Bramaputra, Publisher

กรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกัน ด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ 3 แถว ส่วนด้านบนและด้านล่างเรียงกันด้านละ 2 แถว ทุกหน้า มีแต่รอยยิ้ม

พระราชดำรัส ในหลวง ๒๕๕๖

[wpsm_video width=”640″ height=”480″]http://www.youtube.com/embed/6oN2exHmoEY[/wpsm_video]

วันที่ 1 ม.ค.56 เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ความว่า

“ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งมอบความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกคนให้มีความสุขมีความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา

ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่พรั่งพร้อมกันมาให้กำลังใจ แก่ข้าพเจ้าในคราววันเกิด ด้วยความหวังดี จากใจจริง น้ำใจไมตรีจิต ที่ทุกคนทุกฝ่าย แสดงออกในวันนั้น ยังประทับอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าไม่รู้ลืม

ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้ายังปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยได้ทำจิตทำใจให้มั่นคงอยู่ในความเมตตา และหวังดีต่อกัน ดูแลเอาใจใส่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้กำลังใจแก่กันและกัน ผูกพันกันไว้อย่างญาติและฉันมิตร

ทุกคนทุกฝ่าย ก็ได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนและชาติได้ ดั่งที่ตั้งใจปรารถนา ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากโรคภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน”

[wpsm_divider top=”20px” bottom=”20px” style=”dotted”]

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2556

สคส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

บัตรอวยพรส่งความสุขปี พ.ศ.2556 ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานแก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ถวายงานโครงการในพระราชูปถัมภ์ และสื่อมวลชน ได้พระราชทานพระฉายาลักษณ์มาจัดทำรวม 3 พระรูป

พระรูปแรก เป็นพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์เครื่องแบบปกติขาว พระยศพลเอก กองทัพบกไทย ทรงฉายคู่กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในฉลองพระองค์เครื่องแบบปกติขาว พระยศพันเอก(หญิง) กองทัพบกไทย

พระรูปที่ 2 เป็นพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในฉลองพระองค์ชุดไทยอัมรินทร์ โดยฉายร่วมกับ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในฉลองพระองค์ปกติขาว

พระรูปที่ 3 เป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ฉลองพระองค์เครื่องแบบปกติขาว พระยศพลเอก กองทัพบกไทย โดยทรงฉายคู่กับ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในฉลองพระองค์ปกติขาว พระยศพันตรี (หญิง) กองทัพบกไทย

ด้านหน้าของ ส.ค.ส.เป็นพระนามาภิไธย มวก. ภายใต้พระอนุราชมงกุฎ และมีคำอวยพรภาษาอังกฤษว่า Season’s Greetings and Best Wishes for a Very Happy New Year พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย และข้อความภาษาอังกฤษว่า From Their Royal Hignesses the Crown Prince and Princess of Thailand

[wpsm_divider top=”20px” bottom=”20px” style=”dotted”]

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปี2556

[wpsm_video width=”640″ height=”480″]http://www.youtube.com/embed/om64y8TTAVw[/wpsm_video]

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล อวยพรปีใหม่ 2556

[wpsm_video width=”640″ height=”360″]http://www.youtube.com/embed/tA62Q6-oFnE[/wpsm_video]