เผยเคล็ดลับอายุยืนยาว เป็นสาวหมื่นปี

วิธีทำให้อายุยืน

หลายคนมักคิดว่า การมีอายุยืนส่วนหนึ่งมาจากพันธุกรรม หากคนในบ้านมีคนอายุยืน ก็มีแนวโน้มว่า จะมีอายุยืนตามไปด้วย

แต่ถ้าเป็นในทางพระพุทธศาสนา การมีอายุยืนนั้น ล้วนมาจากเหตุของการรักษาศีลข้อที่หนึ่ง ให้สมบูรณ์ นั่นก็คือ การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

ซึ่งทั้ง 2 กรณีดังกล่าวเป็นสิ่งที่เราแก้ไขหรือจะย้อนกลับไปแก้ไขย่อมทำไม่ได้ ดังนั้น ปัจจุบันต่างหากที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคต

และการที่จะเป็น ผู้สูงอายุ ที่มีอายุยืนยาวเป็นสาวหมื่นปีได้นั้น มีเคล็ดลับง่ายๆ คือ ต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้

 1. รับประทานอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอต่อความต้องของร่างกาย โดยเฉพาะอาหารที่มีเส้นใยสูง เช่น ธัญพืชต่างๆ ข้าวสาลี ข้าวซ้อมมือ รวมทั้งผักและผลไม้หลากสีเพราะจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในภาวะที่สมดุล จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

  และช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้โดยไม่จำเป็นต้องทานวิตามินเสริม นอกจากนี้คือ ลดอาหารจำพวกแป้งให้น้อยลง และดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว

 1. นอนหลับให้เพียงพอ หรืออย่างน้อยวันละ 6-7 ชั่วโมง เพราะการนอนเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายใช้ฟื้นฟูเซลล์ต่างๆโดยควรนอนและตื่นในเวลาเดิมทุกวัน เพราะจะทำให้ร่างกายมีความสมดุล รวมทั้ง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายจึงไม่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย
 1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะการออกกำลังกายมีผลต่ออารมณ์และสมอง ทำให้มีความคิดที่เฉียบแหลม การตัดสินใจรวดเร็วและมีเหตุผลอีกทั้งยังส่งผลทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกความแข็งแรง สามารถทำงานได้อย่างสมดุล และ “การเดิน” ถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุด

  เพราะนอกจากจะทำให้มีอายุยืนแล้ว การเดินยังช่วยทำให้มีรูปร่างดี มีกระดูกที่แข็งแรง รวมทั้งช่วยให้มีสายตาที่ดีขึ้นอีกด้วย

 1. อย่าหยุดทำงาน เพราะการหยุดทำงาน โดยเฉพาะในวัยที่เกษียณอายุแล้ว มักเป็นเหตุก่อโรคเรื้อรังต่างๆดังนั้น ควรหากิจกรรมดีๆ ทำ เช่น ทำงานเป็นจิตอาสา หรือเป็นอาสาสมัครทำงานในที่ต่างๆ

  ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ร่างกายกระฉับกระเฉง ต้านทานต่อโรคได้ดีแล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยทำให้ตัวเองดูมีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อบุคคลอื่น

เคล็ดลับอายุยืน

 1. เข้าสังคมและทำจิตใจให้ปลอดโปร่งแจ่มใส การเข้าสังคม ได้แก่ การได้พูดคุยกับเพื่อนฝูง ญาติ พี่น้อง หรือคนที่เรารักรวมทั้งการรู้จักสร้างอารมณ์ขันให้กับตัวเอง จะช่วยให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นสาเหตุของการตายก่อนวัยอันควรได้

  นอกจากนี้ การให้เวลาไปกับการท่องเที่ยว เล่นโยคะ หรือทำสมาธิโดยหายใจเข้า-ออกลึกๆ

  รวมทั้ง การหาที่ยึดเหนี่ยวทางศาสนา การลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง ยังจะช่วยต่ออายุไปได้มากทีเดียว

หากปรารถนาการมีสุขภาพที่แข็งแรงและการมีอายุที่ยืนยาว เคล็ดลับดีๆ ทั้ง 5 ประการนี้จะช่วยตอบโจทย์ได้ไม่ยาก

เพียงแต่ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังร่วมไปกับการมีทัศนคติที่ดี เพราะการมีความสุขมาจากภายใน ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการมีอายุที่ยืนยาวขึ้น