โรคอ้วนในเด็ก อันตรายด้านสุขภาพและจิตใจที่ไม่ควรมองข้าม

โรคอ้วนในเด็ก

โรคอ้วนในเด็ก (Child Obesity) ในแต่ละปีมีสถิตพบว่า เด็กทั่วโลกเป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 2-3 เท่า มาตั้งแต่ปี 1980 เดินไปไหนก็มีแต่เด็กอ้วนตุ้ยุน้ยน่ารักเต็มไปหมด แต่ไม่น่ายินดีเลยนะคะ เพราะถ้าปล่อยให้เด็กเป็นโรคอ้วนเนี่ย จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมากมายเลยนะคะ

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วนในเด็ก

สาเหตุหลัก ๆ จะเป็นเรื่อง ของความไม่สมดุลของอาหารที่รับประทานและพลังงานที่ได้รับเข้าไป ปัญหาด้านการกินอาหารที่มีพลังงานสูง และพฤติกรรมที่ไม่ออกกำลังกาย ส่วนปัญหาทางด้านจิตใจ อาการซึมเศร้าพบน้อยมากๆ ในเด็ก แต่ไม่ได้เกิดอาการกินมากเกินไป จนเป็นสาเหตุของโรคอ้วนในเด็ก

คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในบ้าน จึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและดูแลเด็ก โดยไม่ซื้ออาหารที่มีไขมันสูงและน้ำตาลสูงเข้าบ้าน เช่นพวกขนมหวาน ขยมขบเคี้ยวที่ไม่มีประโยชน์ เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล น้ำอัดลม หรือแม้กระทั่งน้ำผลไม้

ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่หน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามลำพัง เช่น คอมพิวเตอร์ ทีวี ไอแพด แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุ 2-5 ขวบ ไม่ควรใช้อุปกรณ์เหล่านี้เกินครึ่งชั่วโมงต่อวัน

ควบคุมปริมาณอาหารของเด็ก ให้รับประทานผักผลไม้ที่มีกากใยเป็นประจำ หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง ของทอด

การออกกำลังกาย จะแนะนำให้มีการออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อครั้ง ต่อสัปดาห์ และให้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวัน ให้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น เช่น การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ เป็นต้น

การใช้เวลาว่างทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำงานบ้าน ปลูกต้นไม้ ฝึกให้นอนเป็นเวลาและพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะการนอนดึกหรือนอนไม่พอเป็นสาเหตุหนึ่งของความอ้วนเหมือนกันนะคะ

โรคอ้วนในเด็กกับผลเสียด้านสุขภาพ

สำหรับโรคอ้วนในเด็ก มีผลเสียกับสุขภาพในหลายๆ ด้านด้วย ไม่ว่าจะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และก็โรคไขมันในเลือดสูง ซึ่งเราพบได้แม้กระทั่งในเด็กอายุน้อยๆ ที่มีภาวะโรคอ้วน

นอกจากนั้น ยังอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนื่นๆ ได้ในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับ ส่งผลเสียถึงการนอนที่ไม่เพียงพอในตอนกลางคืน และส่งผลกระทบไปถึงการเรียนของเด็กๆ อีกด้วยเช่นกัน ทำให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

นอกจากผลเสียที่กล่างมาข้างต้นแล้วนั้น เด็กๆ อาจจะมีผลกระทบด้านจิตใจ เช่น การถูกเพื่อนล้อ เป็นต้น โรคอ้วนในเด็ก มีอันตรายทั้งด้านสุขภาพและด้านจิตใจค่ะ