วิกฤตวัยกลางคน ความไม่มั่นคงในการใช้ชีวิตของคนวัย 40-60 ที่ต้องรับมือ

วิกฤตวัยกลางคน เป็นภาวะของผู้ที่มีอายุ 40-60 ปีขึ้นไป ซึ่งถือเป็นช่วงวัยของชีวิตที่มักมีปัญหามากที่สุด ดังนั้น ควรที่จะต้องทำความเข้าใจกับวิกฤตวัยกลางคน เราไปดูกันดีกว่าว่า วิกฤตวัยกลางคนคืออะไร สาเหตุ อาการและวิธีรักษาป้องกันทำได้หรือไม่ ไปติดตามกันเลย วิกฤตวัยกลางคน คืออะไร? วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis) คือ ภาวะที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุ 40-60 ปีเป็นส่วนใหญ่ โดยเป็นภาวะที่มีความเกี่ยวข้องทางจิต เนื่องจากเกิดความกังวล เสียดาย เครียด และยังสามารถส่งผลทำให้เป็นภาวะซึมเศร้าได้ สาเหตุของวิกฤตวัยกลางคน สำหรับสาเหตุของวิกฤตวัยกลางคนนั้น มักจะเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นได้จากสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน และเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระตุ้นภาวะวิกฤตวัยกลางคน ดังนี้ 1.เป้าหมายในชีวิต หลายคนมักจะมีการวางแผนในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจ หรือการทำอะไรก็ตามโดยตั้งให้เป็นเป้าหมายในชีวิต แต่เมื่ออยู่ในช่วงวัยตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป เป้าหมายในชีวิตที่ตั้งไว้อาจจะยังไม่ประสบผลสำเร็จ ก็อาจจะทำให้เกิดความกังวล และความเครียดส่งผลต่อการเป็นภาวะวิกฤตวัยกลางคนได้ 2.หนี้สิน หนี้สินถือเป็นอีกสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะวิกฤตวัยกลางคน โดยหนี้สินที่เกิดขึ้นสามารถที่จะมาได้ทางจากบัตรเครดิต รายการกู้ยืมจากที่ต่างๆ แต่ยังไม่สามารถที่จะจัดการใช้คืนได้หมดอย่างที่ต้องการ จึงส่งผลต่อความเครียด เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่ใกล้เกษียณงาน 3.หน้าที่การงาน เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผู้ที่มีอายุ 40-60 ปี เป็นภาวะวิกฤตวัยกลางคน ซึ่งต้องบอกเลยว่าบางคนเมื่ออายุขึ้นเลข 4 ความกังวลในหน้าที่การงานมักจะเพิ่มขึ้นเป็น […]

kaewsai

June 2, 2018