โรคพาร์กินสัน โรคทางสมอง ทำลายการทรงตัวผู้สูงอายุให้เสียสมดุล

โรคพาร์กินสัน ถือเป็นที่อีกหนึ่งภัยเงียบที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยจะมีอาการผิดปกติทางการเคลื่อนไหวร่างกายที่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัด และมีการสั่นของมือและขา ซึ่งโรคพาร์กินสันเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบการทำงานของเซลล์สมองที่คอยควบคุมเรื่องการเคลื่อนไหวของร่างกาย ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่ทำให้หายขาดจากโรคนี้ได้ แต่ก็สามารถใช้การรับประทานยาเพื่อช่วยบรรเทาอาการป่วย ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติมากขึ้น ดังนั้น ก่อนที่โรคพาร์กินสันจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือญาติ ผู้สูงอายุ เราควรทำความรู้จักกับโรคพาร์กินสันให้มากยิ่งขึ้นดังนี้ โรคพาร์กินสัน คืออะไร? โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) หรือ โรคสันนิบาต คือโรคที่เกิดขึ้นทางสมองโดยเกิดจากเซลล์ประสาท ที่อยู่ในบางตำแหน่งมีการเสื่อมสภาพหรือตายลงอย่างไม่ทราบสาเหตุชัดเจน ส่งผลทำให้สารสื่อประสาทภายในสมองที่เรียกว่า โดปามีน มีปริมาณลดน้อยลง เมื่อสารดังกล่าวลดลงผู้ป่วยจะมีอาการสำคัญคือ เกิดอาการสั่นในขณะช่วงของการพัก เคลื่อนไหวร่างกายได้ช้าลง มีอาการแข็งแรงตามสภาพร่างกาย และการทรงตัวเสียสมดุล เป็นต้น สาเหตุของการเกิดโรค โรคพาร์กินสันเกิดจากการเสื่อมเซลล์สมองในส่วนของก้านสมองที่ทำหน้าที่สร้างสารโดปามีน (dopamine) ซึ่งเป็นเซลล์ที่คอยควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ควบคุมเรื่องการทรงตัว ซึ่งเมื่อเซลล์ดังกล่าวเสื่อมสภาพหรือลดลง จึงส่งผลให้ร่างกายของเราเกิดอาการที่บ่งชี้ว่าเป็นผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ได้แก่ อาการสั่น เคลื่อนไหวช้าลง บางครั้งก็อาจมีอาการแข็งเกร็ง ซึ่งอาการทั้งหมดส่งผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย มีปัญหาในการเดินและทรงตัว ปัจจัยสำคัญที่เป็นผลให้เกิดโรคพาร์กินสัน ปัจจัยสำคัญที่เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคพาร์กินสัน มีอยู่ 3 สาเหตุหลักๆ ได้แก่ 1.อายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เนื่องจากอาการของโรคพาร์กินสันเป็นอาการที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของเซลล์ในสมองที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุที่สุขภาพถดถอยลงตามวัย 2.เกิดจากพันธุกรรม […]

kaewsai

June 6, 2018

โรคเนื้องอกต่อมใต้สมอง คืออะไร อันตรายไหม รักษาได้อย่างไรบ้าง?

โรคเนื้องอกต่อมใต้สมอง เป็นโรคเนื่องอกในระบบประสาทที่สามารถพบได้บ่อย อีกทั้งบริเวณต่อมใต้สมอง เป็นบริเวณที่ผลิตฮอร์โมนที่คอยควบคุมการทำงานของร่างกายหลากหลายชนิด การที่เกิดโรค เนื้องอกต่อมใต้สมอง ขึ้นบริเวณนี้ จึงทำให้ระดับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง ร่างกายจึงทำงานผิดปกติไปจากเดิม วันนี้เราตามไปดูกันดีกว่าว่า โรคเนื้องอกต่อมใต้สมอง คืออะไร มีสาเหตุ อาการและวิธีรักษาป้องกันอย่างไรบ้าง ติดตามพร้อมๆ กันเลยค่ะ ต่อมใต้สมอง คืออะไร? ต่อมใต้สมอง (Pituitary Gland) เป็นต่อมที่อยู่บริเวณสมองไฮโปทาลามัส แบ่งได้เป็น 3 ส่วน โดยต่อมใต้สมองส่วนหน้าและส่วนกลาง มีลักษณะเป็นต่อมไร้ท่อ สามารถสร้างฮอร์โมนได้ โดยฮอร์โมนที่ถูกสร้างขึ้นจะหลั่งออกไปตามกระแสเลือด และไปออกฤทธิ์ทั่วทั้งร่างกาย ในขณะที่ต่อมใต้สมองส่วนหลัง ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้เอง แต่จะมีปลายประสาทจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสมาสิ้นสุด และจะหลั่งฮอร์โมนต่าง ๆ ออกที่นี่ ฮอร์โมนสำคัญที่ถูกสร้างขึ้นจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone : GH) เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของร่างกาย โกนาโดโทรฟิน (Gonadotrophin : Gn) เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของอวัยวะเพศ โพรแลกทิน (Prolactin) กระตุ้นการหลั่งน้ำนม นอกจากนี้ ยังมีฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ต่อมไร้ท่ออื่น ๆ ให้ทำงานเป็นปกติ […]

kaewsai

January 29, 2018

โรคเส้นเลือดในสมองตีบ โรคที่เป็นแล้วอาจทำให้พิการตลอดชีวิต

โรคเส้นเลือดในสมองตีบ เป็นโรคที่พบได้บ่อยในยุคสมัยปัจจุบัน ส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค ความเครียด ความเร่งรีบ และการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเป็นโรคนี้แล้วมักจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง เกิดการสูญเสียทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ เราจึงนำข้อมูลเกี่ยวกับโรค เส้นเลือดในสมองตีบ มาฝาก โรคเส้นเลือดในสมองตีบคืออะไร สาเหตุ อาการ และวิธีรักษาป้องกัน มาฝากดังนี้ค่ะ โรคเส้นเลือดสมองตีบ คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร? โรคเส้นเลือดสมองตีบ (stroke) หรือ โรคสมองขาดเลือด (ischemic stroke) เป็นอาการชนิดหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมอง สามารถพบได้มากกว่า 85% ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด จะเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดในสมองมีภาวะตีบตัน หรือมีการอุดตันของหลอดเลือด ซึ่งการอุดตันมักเกิดขึ้นจากไขมันในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัว ไม่ยืดหยุ่น และการอักเสบที่เกิดขึ้นภายใน ยังกระตุ้นทำให้เกิดการอุดตันของลิ่มเลือด เมื่อเกิดการตีบตันขึ้นแล้ว จะทำให้เนื้อเยื่อสมองขาดเลือดและออกซิเจน ซึ่งส่งผลทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ได้แก่ ตาพร่ามัว มองไม่ชัด มีอาการชาครึ่งซีก พูดไม่เป็นคำ พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะได้ เป็นต้น ส่วนใหญ่แล้วโรคเส้นเลือดในสมองตีบ มักเกิดขึ้นบ่อยในกลุ่มวัยกลางคนขึ้นไป ซึ่งโรคเส้นเลือดในสมองตีบนั้น คนไทยมักคุ้นกันในชื่ออาการอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นเอง อย่างไรก็ตาม […]

kaewsai

January 27, 2018

มะเร็งสมอง GBM คืออะไร สาเหตุ อาการและวิธีรักษา

มะเร็ง เป็นโรคที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะอวัยวะใดก็ตาม ล้วนย่อมทำให้ผู้ป่วยเกิดความไม่สบายใจ หมดกำลังใจกับการมีชีวิตอยู่ต่อ บางรายอาจถึงขั้นคิดมากจนทำให้อาการของมะเร็งกำเริบหนัก และเสียชีวิตได้ในเวลาที่รวดเร็วขึ้น วันนี้เราจึงนำข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็ง มาฝาก แต่เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในสมอง นั่นก็คือ มะเร็งสมอง GBM นั่นเอง มะเร็งชนิดนี้คืออะไร ร้ายแรงแค่ไหน สามารถรักษาได้หรือไม่ รีบตามไปทำความรู้จักพร้อมๆ กันเลยค่ะ มะเร็งสมอง GMB คืออะไร? มะเร็งสมอง GMB (Glioblastoma Multiforme) เป็นเนื้องอกไกลโอม่าชนิด G4 (grade 4) หรือระดับที่ 4 ซึ่งเป็นเนื้องอกไกลโอม่า ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และจัดเป็นเนื้องอกที่เป็นมะเร็ง โดยมักจะพบมะเร็งสมอง GBM ในวัยผู้ใหญ่มากกว่าในวัยเด็ก มะเร็งสมอง GBM อาจเกิดขึ้นกับสมองส่วนใดก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นกับสมองกลีบหน้า (Frontal lobe) ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความคิดความอ่าน และสมองกลีบขมับ (Temporal lobe) ที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับกลิ่นและการได้ยินเสียง เนื่องจากมะเร็งสมอง GBM เป็นโรคที่ร้ายแรง จึงส่งผลทำให้ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตภายใน 15 เดือนหลังจากได้รับการวินิจฉัย […]

kaewsai

January 21, 2018

โรคน้ำเกินในโพรงสมอง โรคเกี่ยวกับสมองที่มักเจอในผู้สูงอายุ

โรคน้ำเกินในโพรงสมอง เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ แต่คนส่วนมากไม่ค่อยรู้จัก และมักจะคิดไปเอง การแสดงอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคน้ำเกินในโพรงสมองนั้น เกิดจากความชรา และการเสื่อมของสังขาร จึงทำให้มีความผิดปกติของร่างกาย เช่น ไม่สามารถเดินได้ ความจำไม่ดี ปัสสาวะราดไม่รู้ตัว แต่โรคน้ำเกินในโพรงสมอง หากรู้ก่อน ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากไม่ได้มีความรุนแรงมากนัก ใครที่มีผู้สูงอายุในครอบครัว และสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้หรือเปล่า ก็ต้องมาทำความรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นกันเลย โรคน้ำเกินในโพรงสมอง คืออะไร? โรคน้ำเกินในโพรงสมอง (Normal Pressure Hydrocephalus – NPH) เป็นโรคที่สมองมีการดูดซึมน้ำที่ทำหน้าที่ในการหล่อเลี้ยงสมอง และไขสันหลังผิดปกติจนทำให้มีปริมาณน้ำคั่งในสมองเยอะเกินจำเป็น เพราะโดยปกติแล้ว สมองของมนุษย์นั้น เป็นก้อนเนื้อที่ภายในจะมีโพรงสำหรับน้ำ ไม่ได้เป็นก้อนเนื้อที่เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเพียงอย่างเดียวอย่างที่เข้าใจกัน โดยน้ำในส่วนนี้ จะทำหน้าทำในการถ่ายเทสารเคมีหลาย ๆ ชนิดที่มีผลต่อสมอง และกระดูกสันหลัง รวมทั้งยังช่วยรองรับแรงกระเทือนที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่สมองและไขสันหลังถูกกระทบกระแทกด้วย (จะสังเกตได้ว่า ผู้ป่วยบางคนที่มีอาการทางสมองหรือระบบประสาท แพทย์มักจะวินิจฉันว่าสารเคมีในสมองไม่เท่ากัน ส่วนหนึ่งก็เกิดจากน้ำในที่นี้ด้วย) โรคนี้มักจะพบในผู้สูงอายุมากที่สุด ถ้าหากปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ โพรงน้ำก็จะยิ่งโตมากขึ้น และจะไปเบียดบังเนื้อสมองส่วนอื่น ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมร่างกาย และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมได้ สาเหตุของโรคน้ำเกินในโพรงสมอง แม้ว่าแพทย์จะยังสรุปสาเหตุของการเกิดโรคน้ำเกินในโพรงสมองไม่ได้อย่างแน่ชัด แต่ก็พอจะคาดเดาได้ว่า อาจจะเกิดจากความเสื่อมสภาพของเซลล์ต่าง […]

kaewsai

January 2, 2018

โรคฝีในสมอง โรคร้ายที่อันตรายถึงแก่ชีวิต

โรคฝีในสมอง เป็นโรคที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไร แต่เมื่อโรคนี้กลายเป็นโรคที่คร่าชีวิตนักร้องหนุ่มคนดังอย่าง “บิ๊ก D2B” ก็ทำให้สังคมไทยเกิดความตื่นตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแพทย์ด้วยที่ต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการรักษา ซึ่งทุกคนก็คงจำกันได้ดีว่า ก่อนที่บิ๊กจะเสียชีวิตจากโรคนี้ จุดเริ่มต้นเกิดจากการที่บิ๊กขับรถตกลงไปในคูน้ำ ซึ่งสิ่งสกปรกและแบคทีเรียต่าง ๆ ได้ชอนไชเข้าไปในสมองของบิ๊ก ส่งผลให้ในสมองเกิดฝีหนองขึ้นมา ต้องผ่าออกหลายรอบ และสุดท้ายก็ทำให้บิ๊กกลายเป็นเจ้าชายนิทรา และเสียชีวิตจากการติดเชื้อไปในที่สุด เราจึงอยากจะขอแนะนำให้รู้จักกับโรคนี้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้ป้องกัน และรักษาได้อย่างทันท่วงที เพราะหลังจากเกิดกรณีของบิ๊ก D2B แล้ว แพทย์ก็ได้พบกับยารักษาโรคฝีในสมอง ที่อาจจะมีราคาสูง แต่ก็ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง แม้จะไม่เป็นปกติเหมือนเดิมเพราะประสาทถูกทำลายไปแล้วก็ตาม โรคฝีในสมอง คืออะไร? โรคฝีในสมอง (Brain abscess) เป็นโรคที่เกิดจากการที่สมองติดเชื้อแบคทีเรีย ชนิด strephyloccus ทำให้เกิดฝีหนองในสมอง ซึ่งจะส่งผลต่าง ๆ ต่อสมองได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการที่เชื้อโรคเข้าไปกัดกินและทำลายส่วนต่าง ๆ ของเซลล์สมอง มีผลให้ร่างกายไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ มีโอกาสที่จะกลายเป็นอัมพาต เป็นเจ้าชายนิทราหรือเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ซึ่งโรคนี้สามารถพบได้กับคนทุกเพศทุกวัย แต่อาจจะพบกับผู้ที่มีอาการของโรคหูน้ำหนวก โรคหัวใจพิการ และผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเช่นเดียวกับบิ๊ก D2B มากกว่าคนธรรมดาทั่วไป สาเหตุของโรคฝีในสมอง สาเหตุหลัก ๆ […]

kaewsai

December 24, 2017
1 2