โรคอะคาเลเซีย โรคร้ายที่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด !

โรคอะคาเลเซีย เป็นโรคที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จัก และไม่ค่อยคุ้นหูมากเท่าไรนัก เพราะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ที่ยังไม่สามารถทราบสาเหตุที่แน่ชัดได้ ผู้ป่วยโรคนี้จะได้รับความทรมานจากการที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ต้องดำรงชีพด้วยของเหลวเพียงเท่านั้น จึงทำให้เกิดอาการซูบ ผอม เนื้อหุ้มกระดูก แต่อย่างไรก็ตาม โรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการผ่าตัด เพราะฉะนั้น เราจึงขอนำโรคอะคาเลเซียมาแนะนำให้รู้จักกัน เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกับผู้ป่วยโรคนี้กันมากยิ่งขึ้น โรคอะคาเลเซีย คืออะไร? โรคอะคาเลเซีย (Achalasia) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดอาหาร โดยกล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างไม่คลายตัว จึงทำให้อาหารที่กลืนเข้าไปนั้น ไม่สามารถตกลงไปสู่กระเพาะอาหารเพื่อทำการย่อยต่อไปได้ และจะทำให้เกิดการสำรอก หรืออาเจียนอาหารที่ทานไปแล้วออกมา ผู้ป่วยโรคอะคาเลเซีย จึงต้องดำรงชีวิตด้วยการทานน้ำ นม และของเหลวเป็นอาหารหลักเท่านั้น จึงส่งผลให้เกิดการขาดสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกาย เช่น โปรตีนที่มีผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรง เป็นต้น ร่างกายจึงมีการผ่ายผอม เหลือเพียงหนังหุ้มกระดูก และอาจพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหลายด้าน เนื่องจากภูมิต้านทานไม่แข็งแรง และไม่สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติอีกด้วย ถึงแม้ว่าโรคนี้จะเป็นโรคที่แปลกประหลาด แต่ในประเทศไทยก็ยังสามารถพบผู้ป่วยโรคนี้ได้เรื่อย ๆ โดยไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นเด็ก – ผู้ใหญ่, ผู้ชาย – ผู้หญิง สาเหตุของโรคอะคาเลเซีย ถึงแม้ว่าสาเหตุของโรคอะคาเลเซีย จะเกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารดังที่กล่าวไปข้างต้น แต่สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดปัญหานี้ก็ยังไม่เป็นที่ทราบอย่างแน่ชัด แต่คาดว่าน่าจะเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท Auerbach ที่เสื่อมสภาพไปเอง และมีความสัมพันธ์กับโรคออโต้อิมมูน […]

kaewsai

December 16, 2017