รวม ส.ค.ส. พระราชทานในหลวง รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2530-2559

สคส พระราชทาน ในหลวง

credit: ข่าวดังข้ามเวลา

ส.ค.ส. พระราชทาน เป็นบัตรส่งความสุข ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง เพื่อประทานพรปีใหม่ แก่พสกนิกรประชาชนชาวไทย เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ทุกๆ ปี

เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง รัชกาลที่ ๙) ทางเว็บไซต์ Mahosot.com ขอน้อมนำ บัตรส่งความสุข หรือ สคส. พระราชทาน ของพระองค์ท่าน รวบรวมมาให้ทุนท่านได้รับชมกัน มาในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้

สคส พระราชทาน ในหลวง 2530
สคส พระราชทาน ในหลวง 2530
สคส พระราชทาน ในหลวง 2531
สคส พระราชทาน ในหลวง 2531
สคส พระราชทาน ในหลวง 2532
สคส พระราชทาน ในหลวง 2532
สคส พระราชทาน ในหลวง 2533
สคส พระราชทาน ในหลวง 2533
สคส พระราชทาน ในหลวง 2534
สคส พระราชทาน ในหลวง 2534
สคส พระราชทาน ในหลวง 2535
สคส พระราชทาน ในหลวง 2535
สคส พระราชทาน ในหลวง 2536
สคส พระราชทาน ในหลวง 2536
สคส พระราชทาน ในหลวง 2537
สคส พระราชทาน ในหลวง 2537
สคส พระราชทาน ในหลวง 2538
สคส พระราชทาน ในหลวง 2538
สคส พระราชทาน ในหลวง 2539
สคส พระราชทาน ในหลวง 2539
สคส พระราชทาน ในหลวง 2540
สคส พระราชทาน ในหลวง 2540
สคส พระราชทาน ในหลวง 2541
สคส พระราชทาน ในหลวง 2541
สคส พระราชทาน ในหลวง 2542
สคส พระราชทาน ในหลวง 2542
สคส พระราชทาน ในหลวง 2543
สคส พระราชทาน ในหลวง 2543
สคส พระราชทาน ในหลวง 2544
สคส พระราชทาน ในหลวง 2544
สคส พระราชทาน ในหลวง 2545
สคส พระราชทาน ในหลวง 2545
สคส พระราชทาน ในหลวง 2546
สคส พระราชทาน ในหลวง 2546
สคส พระราชทาน ในหลวง 2547
สคส พระราชทาน ในหลวง 2547
สคส พระราชทาน ในหลวง 2549
สคส พระราชทาน ในหลวง 2549
สคส พระราชทาน ในหลวง 2550
สคส พระราชทาน ในหลวง 2550
สคส พระราชทาน ในหลวง 2551
สคส พระราชทาน ในหลวง 2551
สคส พระราชทาน ในหลวง 2552
สคส พระราชทาน ในหลวง 2552
สคส พระราชทาน ในหลวง 2553
สคส พระราชทาน ในหลวง 2553
สคส พระราชทาน ในหลวง 2554
สคส พระราชทาน ในหลวง 2554
สคส 2555 ในหลวง พระราชทาน
สคส พระราชทาน ในหลวง 2555
สคส พระราชทาน ในหลวง 2556
สคส พระราชทาน ในหลวง 2556
สคส พระราชทาน ในหลวง 2557
สคส พระราชทาน ในหลวง 2557
สคส พระราชทาน ในหลวง 2558
สคส พระราชทาน ในหลวง 2558
สคส พระราชทาน 2559 ปีลิง ปีวอก ในหลวง
สคส พระราชทาน ในหลวง 2559