พรมมิ แคปซูล สุดยอด สมุนไพร บำรุงสมอง บำรุงความจำ Bacopa Extract

สมุนไพร พรมมิ แคปซูล องค์การเภสัช GPO ราคา อ้วยอัน herbal one

สมุนไพร พรมมิ มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Bacopa monnieri ถูกนำมาใช้เป็นยาเพื่อช่วยฟื้นฟูความจำ และบำรุงสมอง

สรรพคุณของพรมมิ ตามตำรายาไทยนั้น เป็น พืชสมุนไพร ใช้เป็นยาขับโลหิต แก้ไข้ ขับพิษร้อน ขับเสมหะ บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ และบำรุงประสาท

องค์การเภสัชกรรม ต่อยอดงานวิจัย สารสกัดสมุนไพรพรมมิ พัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พรมมิ แคปซูล บำรุงสมอง และความจำ

ผ่านการทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัย เหมาะกับผู้ที่มีความต้องการชะลอความเสื่อมของสมอง

ผลการศึกษาวิจัย ในการรับประทานสารสกัดพรมมิ ต่อประสิทธิภาพของกระบวนการคิด การเรียนรู้ และการฟื้นฟูความจำในระดับคลินิก ส่วนใหญ่ให้ผลในเชิงบวก และค่อนข้างปลอดภัย

ดังนั้น สมุนไพรพรมมิ จึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการใช้เป็นยาเพื่อบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะความจำเสื่อมได้

[wpsm_video]https://www.youtube.com/watch?v=xiqwvQCZtk4[/wpsm_video]

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พรมมิ GPO ชนิดเม็ด ขององค์การเภสัช

[quick_offer id=8776]

ขนาดบรรจุ : 60 เม็ด
ใน 1 เม็ดประกอบด้วย : สารสกัดมาตรฐานจากพรมมิ 300 มิลิกรัม
รับประทาน : วันละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
ราคา : 500 บาท

สมุนไพร พรมมิ แคปซูล องค์การเภสัช GPO ราคา อ้วยอัน herbal one

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดสมุนไพร “พรมมิ” บำรุงสมอง บำรุงความจำ ที่นำผลงานวิจัยมาต่อยอด ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในระดับอุตสาหกรรมนี้

เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริม ให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอย่างกว้างขวาง

สมุนไพร พรมมิ ซึ่งเป็นสมุนไพรที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทย ถือเป็นการลดการนำเข้า ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบอีกด้วย

การศึกษาทดลองประสิทธิภาพของ พรมมิ ในมนุษย์

มีการศึกษาวิจัย ในอาสาสมัครวัยกลางคน และผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 55ปี ขึ้นไป) จำนวน 60 คน แบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มที่ได้ยาหลอก และ ยาจริง

คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิ ขนาด 300 และ 600 mg. ต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

พบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พรมมิ สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยเพิ่มประสิทธิภาพการทรวงตัว เพิ่มการตื่นตัวต่อสิ่งเร้า

มีสมาธิมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ และความจำ คลายอาการซึมเสร้า จากการศึกษา ยังไม่พบอาหารพิษ และภาวะข้างเคียงใดๆ

ที่มาของข้อมูล
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
http://www.gpo.or.th

[quick_offer id=8776]