โรคซึมเศร้าจากเฟซบุ๊ก ปัญหาสุขภาพจิตที่เล่นงานคนยุคใหม่ได้ง่ายไม่รู้ตัว

โรคซึมเศร้าจากเฟซบุ๊ก เป็นโรคใหม่ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ แต่ด้วยเพราะยุคสมัยที่ก้าวล้ำไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์นับวันก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากขึ้น กระแสการอัพเดทเรื่องราวชีวิตตนเองผ่านเฟซบุ๊กจึงมีมากขึ้นตาม และโซเชียลมีเดียก็ล้วนแฝงไปด้วยความหลอกลวงเช่นกัน บางอย่างก็ไม่ใช่ข้อมูลจริง อาจเป็นข้อมูลที่บิดเบือน โดยเฉพาะเฟซบุ๊กที่นอกจะช่วยย่อโลกของมิตรภาพมาใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้ว คุณรู้หรือไม่ว่าการเล่นเฟซบุ๊ก หากผู้เล่นใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง ก็ย่อมตกเป็นเหยื่อของเฟซบุ๊กอย่างการมีปัญหาทางสุขภาพจิต จากการอิจฉาคนอื่นที่มีชีวิตดีกว่า นำมาซึ่งการมองตัวเองในคุณค่าที่ต่ำลง จนทำให้เกิดโรคซึมเศร้าจากเฟซบุ๊กตามมาในที่สุด โรคซึมเศร้าจากเฟซบุ๊ก คืออะไร โรคซึมเศร้าจากเฟซบุ๊ก (Facebook Depression Syndrome) เกิดจากการใช้งานเฟซบุ๊ก จนอาจทำให้เกิดอาการซึมเศร้าได้ หากเครือข่ายสังคมก่อให้เกิดความอิจฉาในหมู่ผู้ใช้ ขณะเดียวกัน เฟสบุ๊กอาจเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและส่งผลให้สุขภาพดี หากผู้ใช้ใช้ประโยชน์เพื่อเชื่อมต่อกับครอบครัว และเพื่อนเก่าเพื่อแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจและมีความสำคัญในชีวิตในรูปแบบที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม หากเฝ้ามองเพื่อนที่กำลังทำเงินหรือสร้างความสุข เฟซบุ๊กก็สามารถดึงคุณให้ไปสู่ความรู้สึกที่หดหู่ใจได้ สาเหตุของโรคซึมเศร้าจากเฟซบุ๊ก โรคซึมเศร้าจากเฟซบุ๊ก (Facebook Depression Syndrome) มีสาเหตุมาจากการติดตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีงานวิจัยจำนวนมากที่แสดงเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในดำเนินชีวิตควบคู่ไปกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก ผลลัพธ์จากการศึกษาบางชิ้นได้ชี้ให้เห็นว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต เนื่องจาก 1.การใช้สื่อสังคมออนไลน์อาจลดความสัมพันธ์แบบเห็นหน้ากัน 2.ลดการลงทุนในกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ 3.เพิ่มพฤติกรรมการเดิน นิ่ง โดยการกระตุ้นให้มีเวลาหน้าจอมากขึ้น 4.นำไปสู่การเสพติดอินเทอร์เน็ตและการทำลายความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ผ่านการเปรียบเทียบทางสังคมที่ไม่เอื้ออำนวย คนมักจะแสดงแง่มุมที่ดีที่สุดในชีวิตของตนเองบนโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความเป็นไปได้ที่ต้องการให้คนอื่นเชื่อว่าชีวิตของตนเองดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตของเพื่อน ๆ ที่แสดงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ […]

kaewsai

August 20, 2018