รู้จักโรคภูมิแพ้หูคอจมูก โรคอันดับหนึ่งที่คนไทยป่วยมากที่สุด

โรคภูมิแพ้หูคอจมูก เป็นโรคที่เรียกว่าเป็นภัยคุกคามต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก เนื่องจากโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ทำได้เพียงแค่หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคนี้เท่านั้น ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และเมื่อได้รับเชื้อแล้ว ร่างกายก็จะมีการตอบสนองด้วยอาการหลายอย่างแตกต่างกันไป โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย อาจจะไม่มีความรุนแรงถึงแก่ชีวิต แต่ก็สามารถสร้างความรำคาญ เพราะต้องเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพอสมควร โรคภูมิแพ้หูคอจมูก คืออะไร? โรคภูมิแพ้หูคอจมูก (Ear Nose Throat Allergy – ENT) เป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายมีการแพ้ต่อสิ่งกระตุ้นบางชนิดอย่างรุนแรง ซึ่งโรคนี้เรียกได้ว่าเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้โดยง่าย ทำได้แค่เพียงหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ตามที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น โดยสิ่งกระตุ้นต่างๆ มักจะปนมากับอากาศ เช่น ฝุ่นควัน มลภาวะ ควันบุหรี่ เกสรดอกไม้ เป็นต้น บางชนิดอาจจะปะปนมากับอาหาร และบางชนิดก็อาจจะเกิดจากการสัมผัสกับร่างกายโดยตรง ซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่ระมัดระวัง หรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น อากาศที่เปลี่ยนแปลงฉับพลัน เป็นต้น และเมื่อสิ่งกระตุ้นเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายแล้ว ร่างกายก็จะทำปฏิกิริยา โดยตอบสนองกับอวัยวะเพียงส่วนเดียว หรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายส่วนเลยก็ได้ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง และระบบตา เป็นต้น สาเหตุของโรคภูมิแพ้หูคอจมูก นอกจากเรื่องของสิ่งกระตุ้น ที่ผู้ป่วยจะมีอาการแพ้แตกต่างกันไปแล้ว สาเหตุที่สำคัญอีกอย่างที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้หูคอจมูก ก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์ ที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกได้ […]

kaewsai

December 4, 2017