อย่ามองข้าม! โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน โรคอันตรายที่อาจถึงขั้นพิการได้

โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน เป็นโรคสะเก็ดเงินอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผลต่อข้อต่อ และยังจัดเป็นโรคในกลุ่มของโรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอาการเกี่ยวกับข้อต่อกระดูกสันหลังและข้อส่วนรยางค์ โดยโรคสะเก็ดเงินชนิดนี้เป็นโรคที่เกิดจากการแพ้ภูมิตัวเอง เพราะเมื่อใดที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจู่โจมเข้าทำลายเซลล์ และเนื้อเยื่อของโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินแล้ว ระบบภูมิคุ้มกันก็จะตรงเข้าไปทำร้ายที่ข้อต่อ สำหรับผู้ป่วย โรคผิวหนังสะเก็ดเงิน อาจมีหรือไม่มีอาการของข้ออักเสบก็ได้ และในบางรายของผู้ป่วยโรคผิวหนังสะเก็ดเงินที่มีข้ออักเสบก็อาจจะเป็นโรคข้ออักเสบชนิดอื่นที่ไม่ใช่โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินก็ได้ โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน คืออะไร? โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (Psoriatic arthritis) คือ ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นในร่างกาย ซึ่งจากข้อมูลทางการศึกษาก็พบว่ามีความสัมพันธ์กับยีน hla b27 โดยเกิดขึ้นร่วมกับปัจจัยภายนอกอื่นๆ อย่างเช่น สารเคมีบางชนิด การติดเชื้อ ยา และความเครียด ส่งผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเกิดการทำงานที่ผิดปกติ กระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังเกิดการแบ่งตัวที่เร็วกว่าปกติ จึงทำให้เกิดรอยโรคที่บริเวณผิวหนังและเล็บ นอกจากนี้ ความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน ยังไปกระตุ้นให้เกิดความอักเสบของข้อต่อต่างๆ ส่งผลทำให้เกิดอาการอักเสบและเกิดอาการเจ็บปวดขึ้น  โดยอาการจะกำเริบเป็นระยะ ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดการทำลายข้อ เกิดการติดผิดรูป จนทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ สาเหตุของโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน 1.พันธุกรรม หรือยีนที่ผิดปกติ จากการสำรวจพบว่าร้อยละ 45 ของผู้ป่วย จะมีญาติพี่น้องที่ป่วยเป็นโรคนี้ 2.ระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายทำงานผิดปกติหรือเรียกว่าอีกอย่างว่าการแพ้ภูมิตัวเอง คือ การที่ลิมโฟไซส์ ชนิด T cells ซึ่งมีทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรค โดยถูกกระตุ้นให้ทำงานมากเกินไป ทำให้ย้อนกลับมาทำร้ายเซลล์ปกติในร่างกาย […]

kaewsai

May 4, 2018