โรคมะเร็งดวงตาเป็นอย่างไร สาเหตุ อาการและวิธีรักษาทำได้หรือไม่?

โรคมะเร็งดวงตา เป็นโรคมะเร็งที่คนไม่ค่อยรู้จัก เนื่องจากเป็นโรคที่สามารถพบได้น้อยมาก แต่ก็ยังพบได้ทุกปี ปีละประมาณ 5-6 คนต่อประชากร 1 ล้านคน ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังเยอะพอสมควร และเป็นโรคร้ายเกี่ยวกับดวงตา ที่มีความน่ากลัวในระดับหนึ่ง ใครที่ชอบมีปัญหาเกี่ยวกับตาแล้วไม่ยอมไปพบแพทย์ เลือกที่จะซื้อยามาหยอดตาเองก็อาจจะต้องระวัง เพราะสาเหตุความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตาของคุณนั้น อาจจะมาจากโรคนี้ได้ วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักโรคนี้กัน โรคมะเร็งดวงตา คืออะไร สาเหตุ อาการและวิธีรักษาทำได้อย่างไรบ้าง? ไปติดตามกันเลย ทำความรู้จัก “โรคมะเร็งดวงตา”  โรคมะเร็งดวงตา (Malignant eye tumors) สามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของตา ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อ ต่อมน้ำเหลือง หนังตา เปลือกตา ต่อมน้ำตา ผนังลูกตาชั้นกลาง และจอตา ซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงก็คือ ทำให้เกิดอาการตามัว ตามองไม่เห็นตามปกติ โรคมะเร็งดวงตาอาจเกิดขึ้นได้กับดวงตาเพียงข้างใดข้างหนึ่ง หรืออาจจะเกิดขึ้นกับดวงตาทั้งสองข้างก็ได้ โรคนี้มีอัตราการเกิดทั้งในผู้หญิงและผู้ชายเท่า ๆ กัน และจะพบได้ในผู้สูงอายุมากกว่าปกติ สาเหตุของโรคมะเร็งดวงตา ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งดวงตา บริเวณของจอตานั้น ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยเกิดจากปัญหาของกรรมพันธุ์ที่ผิดปกติ แต่การเกิดโรคมะเร็งดวงตากับส่วนอื่น ๆ ของดวงตาในผู้ใหญ่นั้น […]

kaewsai

February 16, 2018