ตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ ควรตรวจอะไรบ้าง? รู้ไว้! รับมือได้เท่าทันโรค

การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

คนเราเมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายจะต้องเปลี่ยนแปลงไป ระบบการทำงานในอวัยวะต่างๆ ย่อมทำงานเสื่อมสภาพลง

จนทำให้ ผู้สูงอายุ เสี่ยงต่อการมีโรคภัยไข้เจ็บหลายโรค แต่การตรวจสุขภาพย่อมช่วยให้สามารถตรวจพบโรคในระยะแรกๆ ได้อย่างทันการณ์

และยังสามารถรักษาให้หายขาดได้ค่อนข้างสูง สำหรับ การตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุ นั้น

จึงเป็นการตรวจเพื่อหาความผิดปกติของ โรคที่มักพบบ่อยในผู้สูงอายุ ตั้งแต่การซักประวัติการเจ็บป่วย การตรวจร่างกายทั่วไป

ตรวจระบบประสาทสัมผัสซึ่งประกอบกับการตรวจจากทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วย หากแพทย์ค้นพบอาการเจ็บป่วยในระยะแรกเริ่มได้

ก็ย่อมสามารถป้องกัน และให้การรักษาอย่างตรงจุดก่อนที่โรคจะลุกลามมากขึ้นในเวลาต่อมานั่นเอง

การตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุ ควรตรวจอะไรบ้าง? 

หลายคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านก็อยากจะใส่ใจดูแลสุขภาพของท่านเป็นอย่างดี และการพาท่านไปตรวจสุขภาพก็มีความจำเป็นทีเดียว

เพื่อให้เราสามารถรู้เท่าทันโรคที่อาจเกิดขึ้นภายในร่างกาย ตลอดจนสามารถรักษาให้ขาดหายได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

เท่านี้สุขภาพคนที่คุณรักก็จะแข็งแรง ห่างไกลจากการเจ็บป่วยได้มากขึ้นแล้ว ซึ่ง การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ควรตรวจอะไรบ้างนั้น มาติดตามดังนี้ได้เลยค่ะ

ตรวจสุขภาพดวงตา

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีปัญหาทางสายตา เพราะประสิทธิภาพการมองเห็นของดวงตาลดลง

จึงจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพดวงตาอย่างมากทีเดียว เพราะหากพบความผิดปกติของดวงตาในระยะแรกเริ่ม

แพทย็ก็จะได้ให้การรักษา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวการณ์มองไม่เห็นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ตลอดจนถึงปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพตา ไม่ว่าจะเป็นโรคต้อหิน โรคต้อกระจก และโรคจอประสาทตาเสื่อม เป็นต้น

ตรวจการได้ยินของหู

นอกจากการตรวจสุขภาพดวงตาแล้ว ในเรื่องของการได้ยินก็ยิ่งไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง เพราะอีกปัญหาหนึ่งที่มักพบมากในผู้สูงอายุ

ก็คือ ภาวะหูหนวก หูตึง ซึ่งสาเหตุที่พบก็อาจจะเกิดขึ้นจากหูชั้นนอกมีการอุดตัน เพราะมีปริมาณขี้หูมากและติดแน่นหนาอยู่ภายใน

หรือภาวะประสาทหูมีความเสื่อมสภาพในยามที่อายุมากขึ้น นอกจากนี้ การได้ยินเสียงที่ดังมากๆ เป็นเวลานาน

ก็มีส่วนทำให้การได้ยินมีปัญหาเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุขึ้นได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น จำเป็นอย่างมากที่ผู้สูงอายุควรได้รับการตรวจหูเพื่อเช็กการได้ยินอย่างสม่ำเสมอ

ตรวจสุขภาพภายในช่องปาก

การตรวจสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ เป็นการตรวจเพื่อหาโรคเกี่ยวกับเหงือกและฟัน ซึ่งส่วนใหญ่ที่มักตรวจพบ ได้แก่ ปัญหาเหงือกอักเสบและฟันผุ

ดังนั้น จึงควรให้ทันตแพทย์หมั่นตรวจสุขภาพภายในช่องปากอยู่เสมอเป็นระยะ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้โรคในช่องปากเกิดการลุกลาม

และยังช่วยลดความรุนแรงของโรคได้อย่างทันการณ์ต่อการรักษา

การตรวจโรคกับทางห้องปฏิบัติการ

ในด้านการตรวจหาโรคหรือความผิดปกติของร่างกายซึ่งจะต้องตรวจกับทางห้องปฏิบัติการนั้น นับเป็นอีกหนึ่งความจำเป็นที่ผู้สูงอายุ

ควรเข้ารับการตรวจเช่นกัน เช่น ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะและอุจจาระ การตรวจดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสในการตรวจพบภาวะของโรคต่างๆ ได้อย่างชัดเจนแม่นยำยิ่งขึ้น

เช่น ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดและภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะโลหิตจาง การทำงานของตับหรือไตมีความผิดปกติ

โรคติดเชื้อจากทางเดินปัสสาวะ และเลือดออกจากทางลำไส้ เป็นต้น

ตรวจหามะเร็งปากมดลูก

ผู้หญิงเราไม่ว่าจะช่วงวัยใดก็ตาม โอกาสในการเป็นมะเร็งอวัยวะอย่างมะเร็งปากมดลูกย่อมมีอยู่เสมอ

ไม่เว้นแม้แต่ช่วงวัยสูงอายุ ดังนั้น ผู้สูงอายุผู้หญิงที่หากไม่เคยได้รับการตรวจหามะเร็งที่ปากมดลูก

ยิ่งควรเข้ารับการตรวจปีละครั้ง หากพบว่ามีความปกติติดต่อกัน 3 ปี ก็สามารถลดความถี่ในการตรวจเป็นทุก 3 ปีครั้งได้

ตรวจสุขภาพจิต

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักถูกทิ้งให้อยู่แต่เพียงโดดเดี่ยวลำพังจนนำมาซึ่งภาวะซึมเศร้าได้ง่าย ดังนั้น จึงควรได้รับการตรวจสุขภาพจิต

เพื่อตรวจหาภาวะซึมเศร้าและภาวะสมองเสื่อม เพราะโรคเหล่านี้มักเป็นโรคทางจิตเวชที่มักพบได้บ่อย โดยญาติหรือตัวผู้สูงอายุเอง

ควรเล่าให้แพทย์ฟังถึงอาการที่เกิดขึ้น เพื่อแพทย์จะได้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้จะได้ให้การรักษา และดูแลผู้สูงอายุทางด้านจิตใจได้อย่างตรงจุดมากขึ้น

best-home-health-care-for-the-elderly

Credit : en.paperblog.com

เพราะคนเราเมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงจากการเสื่อมสภาพภายใน ย่อมทำให้โอกาสในการเกิดโรครุมเร้าเป็นไปได้ค่อนข้างสูง

แต่ การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ อยู่เป็นประจำทุกปี ย่อมทำให้สามารถตรวจหาโรคจนรับมือรักษา และป้องกันการเกิดโรคอีกได้อย่างเท่าทัน

ฉะนั้น จากนี้เราก็เห็นกันแล้วนะคะว่า หากอยากให้คนที่คุณรักแข็งแรง อายุยืนอยู่กับลูกหลานไปได้นานๆ เราจะต้องพา ผู้สูงอายุ ในบ้านเข้ารับ การตรวจสุขภาพ ในด้านใดบ้าง?