วิธีบูชา ไหว้เทพเจ้า ไท้ส่วยเอี๊ย ปัดเป่าเคราะห์ แก้ปีชง 2560

วิธีบูชา ไหว้เทพเจ้า ไท้ส่วยเอี๊ย ปัดเป่าเคราะห์ แก้ปีชง

ใกล้ตรุษจีน วันปีใหม่ของชาวจีนกันแล้ว ใครๆ ก็เตรียมของไหว้เทพเจ้า ไหว้บรรพบุรุษกัน และเมื่อไหว้เสร็จแล้ว ใครที่มีปีชง ปี 2558 นี้ แนะนำให้ ไหว้เทพเจ้า ไท้ส่วยเอี๊ย เพี่อฝากดวงชะตา และคุ้มครองดวงชะตา ตลอดปี

หากใครมีเกณฑ์ชะตาที่ดีอยู่แล้วจะได้ดียิ่งขึ้น หากใครมีดวงชะตาที่ไม่ดีทำอะไรก็มีปัญหาติดขัด ก็อธิษฐานขอพรจากท่านให้ช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยให้…

ในแต่ละปี จึงมีผู้คนไปกราบไหว้บูชาขอพร ต่อ เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย โดยเฉพาะ “ท่านที่เกิดปีชงกับองค์ไท้ส่วย ปีทับไท้ส่วย ปีร่วมชงไท้ส่วย ปีเฮ้งไท้ส่วย ปีไห่ไท้ส่วย ปีผั่วไท้ส่วย”

ต่างก็มีอิทธิพลร้ายต่อดวงชะตาทั้งนั้น ส่งผลต่อร่างกายให้เจ็บป่วยง่าย จิตใจไม่เป็นสุข การงานการหยุดชะงัก การลงทุนเสียหาย ทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัว คดีความ ผิดหวังในความรัก หรืออาจจะหนักขึ้นถึงขั้นเลือดตกยางออก กระทั่งถึงแก่ชีวิต

โดยเมื่อท่านทราบว่า ในปีนี้ดวงชะตาของท่านตกอยู่ในเกณฑ์ใดรูปแบบใดรูปแบบ หนึ่งท่านสามารถเดินทางไปไหว้สะเดาะเคราะห์ ฝากดวงชะตากับ องค์ไท้ส่วยเอี๊ย ด้วยตนเองที่วัดมังกรกมลาวาส หรือ ไหว้ได้ที่ วัดจีนใกล้บ้านคุณที่มี องค์ไท้ส่วยเอี๊ย ประดิษฐานอยู่

ท่านที่มีปีเกิดที่ชงกับปีนี้ และควรไปไหว้ “องค์ไท้ส่วย” คือ ท่านที่เกิดปี ดังต่อไปนี้

ห้ามไปเป็นเจ้าภาพหรือเข้าร่วมพิธีทั้งงานมงคล (แต่งงาน) และอัปมงคล (งานศพ รวมถึงการเยี่ยมไข้คนป่วยด้วย)

แต่ถ้าหากไม่สามารถเลี่ยงได้ก็ขอให้ละเว้นการไปดูศพเวลาฝังศพ (เผาศพ) หรือแม้แต่การส่งศพ และควรติดกิ่งทับทิมไปด้วย

พร้อมทั้งเตรียมน้ำใส่กิ่งทับทิมไว้ด้วยสำหรับล้างหน้าก่อนที่จะเข้าบ้าน เมื่อกลับถึงบ้านหลังจากไปร่วมงานกลับมาแล้ว เพื่อป้องกันสิ่งอัปมงคลต่างๆ จะปะทะให้เจ็บป่วยได้

วิธีบูชา เทพเจ้า ไท้ส่วยเอี๊ย

บทสวดบูชาเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย

ปกติแล้ว นิยมไปทำบุญที่วัด เช่น วัดมังกรกมลาวาส ที่เยาวราช หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 โดยการจุดธูป 9 ดอก ไหว้พระประธานในวัดก่อน (ปักธูปกระถางละ 3 ดอก)

จากนั้นจึงไป ไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย จุดธูป 3 ดอกวิงวอนขอพรท่าน ให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองจากภยันอันตรายต่างๆ ที่ท่านอาจประสบพบเจอในปีนี้ จากหนักให้กลายเป็นเบา จากเบาก็ให้มลายสูญสิ้นไป

คำอธิษฐานบทสวดขอพรไหว้เทพเจ้าไท้ส่วย
…วันนี้ตรงกับวันที่…เดือน…..พ.ศ. … ข้าพเจ้าชื่อ….นามสกุล…..วันเดือนปีเกิด….ที่อยู่………………………

ขออัญเชิญเทพเจ้า “แผ่ไท่ไต่เจียงกุง” โปรดเสด็จมารับเครื่องสักการบูชาทั้งหลาย เมื่อรับแล้วโปรดประทานพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบแต่สรรพสิริมงคล มีความสุขความเจริญก้าวหน้าอุดมด้วยโชคลาภ ทำมาค้าขึ้น เงินทองไหลมาเทมา ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย สิ่งอัปมงคลทั้งหลายอย่าได้แผ้วพาน ขอให้สมความปรารถนาด้วยมงคลทั้งปวงเทอญ

ไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย วัดมังกร วัดเล่งเน่ยยี่

…. ถ้าเป็นของตนเองให้ ปัดตั้งแต่ศีรษะลงมาจนสุดแขน 12 ครั้ง แต่บุคคลอื่น ก็ไม่ต้องทำพิธีปัดตัว แต่ให้กระทำโดยปัดเสื้อของบุคคลนั้นแทน ขณะปัดตัวให้กล่าวว่า “บังเกิดแต่สิ่งรุ่งเรืองก้าวหน้า สิ่งอัปมงคลให้ปัดเป่าหายไป” ก็เป็นอันเสร็จพิธี ….

เสร็จแล้ว ให้นำซองที่บรรจุดวงชะตาฝากไว้กับทางวัด ซึ่งจะเก็บไว้ทำพิธีสวดมนต์เสริมสิริมงคลให้เจ้าของชื่อ มีความสุข โชคดีตลอดปี ตามแบบพิธีจีน ของเซ่นไหว้ต่างๆ ถวายให้วัดไม่ต้องนำกลับบ้าน

Mahosot.com แหล่งรวมความรู้ อัพเดตเทรนด์ สกินแคร์ เครื่องสำอาง แฟชั่น สุขภาพ และช้อปปิ้ง
Login/Register access is temporary disabled