JD Central โปรโมชั่น บัตรเครดิต Central The 1 Credit Card ช้อปออนไลน์

JD Central โปรโมชั่น บัตรเครดิต Central The 1 Credit Card ช้อปออนไลน์

โปรโมชั่น บัตรเครดิต Central The 1 Credit Card ช้อป 1,000บ. รับคูปอง 1,000 บ.* สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป ที่ www.jd.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 – 31 ม.ค. 62

*เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 61 – 31 ม.ค. 62 ที่ www.jd.co.th

• รับคูปองของ JD CENTRAL มูลค่า 1,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ www.jd.co.th ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการสั่งซื้อ

• บันทึกข้อมูลบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ไว้ในระบบระหว่างทำการชำระเงิน เพื่อสะดวกในการชำระเงินครั้งถัดไป • ยอดใช้จ่ายแบบแบ่งชำระไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

• หลังจากที่ JD CENTRAL ได้ตรวจสอบว่าท่านได้ซื้อสินค้าและชำระเงินตามขั้นตอนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ทาง JD CENTRAL จะส่งคูปองส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท เข้าสู่บัญชีสมาชิก JD CENTRAL ของท่านโดยอัตโนมัติในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 (สำหรับการทำตามเงื่อนไขในวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561)

และวันที่ 10 มกราคม 2562 (สำหรับการทำตามเงื่อนไขวันที่ 11-25 ธันวาคม 2561)

และวันที่ 30 มกราคม 2562 (สำหรับการทำตามเงื่อนไขวันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 14 มกราคม 2562)

และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (สำหรับการทำตามเงื่อนไขวันที่ 15 มกราคม 2562 – 31 มกราคม 2562)

พร้อมอีเมลยืนยันการส่งคูปองและรายละเอียดการใช้คูปองส่วนลดให้ท่านศึกษา เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าครั้งถัดไปที่ JD CENTRAL

• ขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปองส่วนลด 1,000 บาท ผ่าน JD CENTRAL Application เท่านั้น

• คูปองส่วนลดสามารถใช้สำหรับการซื้อสินค้าบางชนิดหรือประเภทตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดการใช้งานและต้องมีมูลค่ารวมมากกว่า 2,500 บาทขึ้นไปต่อหนึ่งการสั่งซื้อเท่านั้น

โดยลูกค้าสามารถใช้คูปอง 1 ครั้ง ต่อ 1 การสั่งซื้อในบัญชีสมาชิก JD CENTRALของท่าน และคูปองไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้

• คูปองส่วนลดจะสิ้นอายุการใช้งานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับคูปองส่วนลด ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดการใช้คูปองส่วนลดจะอยู่ในอีเมลที่ได้ส่งไปยังลูกค้า • ขอสวงนสิทธิ์การใช้คูปองส่วนลดผ่าน JD CENTRAL Application เท่านั้น

• คูปองหรือโค้ดนี้ใช้ได้เฉพาะสินค้าบางประเภทซึ่งระบบจะแจ้งให้ทราบเมื่อลูกค้าชำระเงิน • จำกัดสิทธิ์ในการขอรับคูปองส่วนลด 200 สิทธิ์ต่อวัน (1 คนต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น)

• JD CENTRAL ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมเป็นเท็จ

• JD CENTRAL ขอสงวนสิทธิ์การส่งคูปองส่วนลด หรือการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ JD CENTRAL กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดได้ ที่นี่

• ในกรณีพิพาทให้คำวินิจฉัยของ JD CENTRAL ถือเป็นที่สุด

• สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้าออนไลน์ (live chat) หรือผ่านช่องทางบริการของ JD CENTRAL อีเมล cs@jd.co.th หรือโทร. 02-030-4599 เงื่อนไขทั่วไป: คูปองและส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภท ที่สมาชิกบัตรได้รับจากการใช้จ่ายในรายการ

หากตรวจพบในภายหลังว่า มีการยกเลิกการทำรายการ หรือปฏิเสธการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว

• บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ถือเอาข้อมูลในระบบเป็นสำคัญสมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น

• บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้า/บริการ กรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้สินค้า / บริการ กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย / ผู้ให้บริการโดยตรง

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด