โปรโมชั่น SCB Easy แจกฟรีส่วนลด ชามมไข่มุก 15 บาท จาก 4 ร้านดัง

โปรโมชั่น SCB Easy ชานมไข่มุก

สาวกชานมไข่มุก มีเฮ!! กับ โปรโมชั่น SCB EASY

แจกฟรีส่วนลด 15 บาท ให้คุณเลือกดื่มจาก 4 ร้านดัง สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าแอป SCB EASY เลือกรับส่วนลดชานมไข่มุก จาก 4 ร้านดัง ได้แก่ Café cococano, KOI The’, Mr.Shake และThe Alley มูลค่า 15 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มทุกเมนูทุกไซส์ (จำกัดสิทธิ์ 3,000 สิทธิ์ต่อร้านค้า)

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 – 31 ธ.ค 2561

[wpsm_button color=”orange” size=”big” link=”https://www.scb.co.th/scbeasy/how-to/easybonus” icon=”heart” class=”” target=”_blank” rel=”nofollow”]รับสิทธิ์ คลิ๊ก…[/wpsm_button]

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ โปรโมชั่น SCB Easy

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าแอป SCB EASY เลือกรับฟรีส่วนลดชานมไข่มุก 15 บาท จาก 4 ร้านค้า ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 – 31 ธ.ค. 2561

  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าแอป SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลือกรับส่วนลดชานมไข่มุก 15 บาท จาก 4 ร้านค้า ได้แก่ Café cococano, KOI The’, Mr.Shake และ The Alley โดยลูกค้าต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอป SCB Easy ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus เพื่อรับโค้ดระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าสิทธิพิเศษจะหมด
  • ลูกค้าสามารถเลือกรับสิทธิ์ส่วนลดชานมไข่มุก 15 บาท เพียงร้านค้าใดร้านค้าหนึ่งเท่านั้น และเมื่อกดรับสิทธิ์แล้วไม่สามารถขอคืนสิทธิ์หรือเปลี่ยนเป็นร้านค้าอื่นได้
  • จำกัดการรับสิทธิพิเศษลูกค้า 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
  • จำกัดสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า 3,000 ท่านต่อร้านค้า ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
  • โค้ดที่ได้รับจากการกดยืนยันรับสิทธิ์แล้วนั้น ต้องนำไปใช้ที่ ร้านค้า ได้แก่ Café cococano, KOI The’, Mr.Shake และThe Alley ภายใน 30 นาที หลังจากได้รับโค้ด หลังจากกดยืนยันสิทธิ์ ทั้งนี้โค้ดที่หมดอายุและไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์ รวมทั้งไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับโค้ดที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  • ธนาคารและบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯเป็นที่สุด
  • สอบถามข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-7777777