โปรโมชั่นดูหนัง SF กับ บัตรมาสเตอร์การ์ด เดือนธันวาคม 2561

โปรโมชั่นดูหนัง SF กับ บัตรมาสเตอร์การ์ด เดือนธันวาคม 2561

โปรโมชั่นดูหนัง SF Cinema จัด Promotion ดูหนังสุดคุ้ม ร่วมกับ Mastercard Winter Celebration Promotion ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น SF Master Card

กิจกรรมที่ 1 WEEKEND SF CINEMA APPLICATION

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน SF CINEMA APPLICATION และชำระเงินด้วย Mastercard ทุก 2 ที่นั่ง รับฟรี Combo Set L จำนวน 1 ชุด

ประเภทบัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิต Mastercard ทุกธนาคาร และ Mastercard Prepaid card (จำนวนสิทธิ์ 1,000 ชุด)

ระยะเวลาโปรโมชั่น

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 (เฉพาะรอบฉายวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน SF Cinema Application (ไม่จำกัดประเภทที่นั่งและระบบฉายของภาพยนตร์) เฉพาะรอบฉายวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น ทุก 2 ที่นั่ง รับฟรี Combo Set L

2. ต้องชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตรเครดิตของ Mastercard และ/หรือ Mastercard Prepaid เท่านั้น

3. จำกัดจำนวนไม่เกิน 2 ที่นั่ง ต่อ Booking Number

4. ลูกค้าจะต้องแสดง Booking Number เพื่อยืนยันการจองและการชำระเงินจากมือถือที่ Box office เพื่อรับสิทธิ์

5. พนักงานจะให้คูปองเพื่อนำไปแลกรับ Combo Set L ที่ Concession

6. คูปอง Combo Set L ที่ได้รับจะต้องใช้ภายในวันและสาขาที่ได้รับเท่านั้น

7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

โปรโมชั่นดูหนัง SF บัตรมาสเตอร์การ์ด เดือนธันวาคม

กิจกรรมที่ 2 WEEKDAY SPECIAL PRICE 89 BAHT /SEAT

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์และชำระด้วยบัตรเครดิต Mastercard ราคาพิเศษ ที่นั่งละ 89 บาท (เฉพาะที่นั่ง Deluxe ระบบปกติเท่านั้น)
ประเภทบัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิต Mastercard และ SamsungPay Mastercard

ระยะเวลาโปรโมชั่น

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 (เฉพาะรอบฉายวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น)
จำนวนสิทธิ์ : จำกัดจำนวน 5,000 สิทธิ์/เดือน

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. ลูกค้าซื้อบัตรชมภาพยนตร์และชำระด้วยบัตรเครดิต Mastercard ทุกธนาคาร ราคาพิเศษที่นั่งละ 89 บาท (เฉพาะประเภทที่นั่ง Deluxe ระบบปกติ) วันจันทร์ถึงศุกร์ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

2. จำกัดจำนวนไม่เกิน 2 สิทธิ์ / บัตร / วัน

3. ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งหรือระบบพิเศษได้

4. ผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตรเครดิตของ Mastercard ที่ Box Office เท่านั้น

5. สิทธิพิเศษตามรายการไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

6. ลูกค้าไม่สามารถแลกรับสิทธิ์ได้จากการซื้อผ่าน SF Cinema Application, SF Website และ SF Facebook

7. ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ระหว่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน

8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive’ Cineclub และ SF Multiplex)

โปรโมชั่นดูหนังนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 นี้เท่านั้น