ภาวะตับวาย ตับล้มเหลวคืออะไร รับมืออย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ภาวะตับวาย ตับล้มเหลว เป็นภาวะที่มีความอันตรายมากอย่างมาก เพราะตับ เป็นอวัยวะภายในที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายของเรา และมีความสำคัญมาก เนื่องจากตับทำหน้าที่อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโปรตีนและสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสารอาหาร โดยเฉพาะกลายเปลี่ยนกลูโคสเป็นไกลโคเจนที่ผู้ออกกำลังกายมักจะรู้จักการแลกเปลี่ยนนี้ดี รวมทั้ง ยังขับถ่ายของเสียและสารพิษต่าง ๆ ผ่านทางน้ำดีอีกด้วย เมื่อรู้แบบนี้แล้ว เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงจะเริ่มตระหนักแล้วว่า ตับมีความสำคัญอย่างไร และถ้าเกิดภาวะตับวาย ตับล้มเหลว จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับร่างกายของเรา ภาวะตับวาย ตับล้มเหลว คืออะไร ? ภาวะตับวาย หรือ ตับล้มเหลว (Liver Failure) เป็นภาวะที่ตับไม่ทำงานอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งส่งผลกระทบไปยังอวัยวะหลาย ๆ ส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะระบบประสาทและสมอง และระบบหลอดเลือดที่ทำงานสัมพันธ์กับตับโดยตรง ความอันตรายของโรคตับวายนี้ อยู่ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โดยไม่เจาะจงว่า ต้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิง และอัตราการเกิดโรคก็ยังคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันอีกด้วย อาการของภาวะตับวาย ตับล้มเหลว อาการของภาวะตับวาย ตับล้มเหลวในช่วงระยะแรก ๆ ที่มีอาการนำของโรคนั้น ผู้ป่วยจะเริ่มจากการมีอาการคลื่นไส้ และอาเจียนก่อนเสมอ จากนั้นจึงเริ่มเบื่ออาหาร มีอาการปวดท้องบริเวณตับ รวมไปถึงมีอาการตัวเหลือง […]

kaewsai

November 5, 2017