โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว ภัยเงียบใกล้ตัวที่ควรรู้ให้เท่าทัน

โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว เป็นโรคที่มีความอันตรายมากพอสมควร ต้องบอกเลยว่า สำหรับโรคนี้สามารถที่จะเป็นได้โดยที่ไม่รู้ตัว และด้วยความเสี่ยงที่สามารถเป็นได้โดยไม่รู้ตัวนั้น อาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้จากการที่เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว เพราะฉะนั้นแล้ว ในทางที่ดีก็ควรที่จะต้องมีการเรียนรู้ เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงในการเสียชีวิต ดังนั้น เราควรที่จะทำความรู้จักโรคนี้กันให้มากขึ้น เพื่อที่จะเอามาปรับใช้เพื่อป้องกัน และดูแลคนรอบข้างที่เป็นโรคนี้ได้อย่างถูกต้อง โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว คืออะไร? โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว (Atrial septal defect) คือ โรคที่หัวใจมีความพิการมาตั้งแต่กำเนิด แต่ทั้งนี้ก็ยังมีความอันตราย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เพราะอาจจะไม่มีการแสดงอาการของโรคให้เห็นอย่างชัดเจน ทั้งยังเป็นโรคที่สามารถจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวาย และเหนื่อยได้ง่าย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงอายุ เพราะอาการที่แสดงออกก็จะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ แต่ทางที่ดีแนะนำว่า ในช่วงระยะเวลาเริ่มเติบโตหรืออยู่ในวัยเรียน ควรที่จะต้องเข้ารับการตรวจอยู่บ่อยๆ เพื่อที่จะรู้เท่าทันโรคและรักษาได้ทันอย่างทันการณ์ สาเหตุของโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว อย่างที่หลายคนเคยได้ยินว่าเป็นโรคที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด เนื่องจากร่างกายอาจจะไม่ได้มีการสร้างเซลล์มาปิดรูที่เลือดไหลผ่าน ระหว่างที่อยู่ในครรภ์ เพราะฉะนั้น เมื่อเด็กออกจากครรภ์มาแล้วและรูนั้นก็ยังไม่ได้ปิด จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่วนั่นเอง อาการของโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว สำหรับในส่วนของอาการโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่วสามารถที่จะแบ่งไปตามขนาดของรูรั่ว โดยหากรูมีขนาดเล็กสำหรับอาการนั้น อาจจะไม่มีการแสดงออกมาให้เห็นด้วยซ้ำ ยกเว้นว่า จะพบจากการตรวจร่างกาย แต่ถ้าหากมีรูรั่วขนาดกลาง ในส่วนของอาการก็จะเริ่มแสดงให้เห็นมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาการที่เหนื่อยมากยิ่งขึ้น หรือถ้าหากยังเป็นเด็กก็อาจจะมีปัญหาในส่วนของขนาดตัวไม่โต ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อทางเดินหายใจ และถ้าหากว่ารูรั่วขนาดใหญ่ก็อาจจะเป็นปัญหามากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปอดบวม และภาวะหัวใจวาย ภาวะแทรกซ้อนโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว […]

kaewsai

March 14, 2018