โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว ภัยเงียบใกล้ตัวที่ควรรู้ให้เท่าทัน

โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว

โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว เป็นโรคที่มีความอันตรายมากพอสมควร ต้องบอกเลยว่า สำหรับโรคนี้สามารถที่จะเป็นได้โดยที่ไม่รู้ตัว

และด้วยความเสี่ยงที่สามารถเป็นได้โดยไม่รู้ตัวนั้น อาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้จากการที่เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว

เพราะฉะนั้นแล้ว ในทางที่ดีก็ควรที่จะต้องมีการเรียนรู้ เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงในการเสียชีวิต

ดังนั้น เราควรที่จะทำความรู้จักโรคนี้กันให้มากขึ้น เพื่อที่จะเอามาปรับใช้เพื่อป้องกัน และดูแลคนรอบข้างที่เป็นโรคนี้ได้อย่างถูกต้อง

โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว คืออะไร?

โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว (Atrial septal defect) คือ โรคที่หัวใจมีความพิการมาตั้งแต่กำเนิด แต่ทั้งนี้ก็ยังมีความอันตราย

โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เพราะอาจจะไม่มีการแสดงอาการของโรคให้เห็นอย่างชัดเจน ทั้งยังเป็นโรคที่สามารถจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวาย

และเหนื่อยได้ง่าย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงอายุ เพราะอาการที่แสดงออกก็จะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ แต่ทางที่ดีแนะนำว่า

ในช่วงระยะเวลาเริ่มเติบโตหรืออยู่ในวัยเรียน ควรที่จะต้องเข้ารับการตรวจอยู่บ่อยๆ เพื่อที่จะรู้เท่าทันโรคและรักษาได้ทันอย่างทันการณ์

สาเหตุของโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว

โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว อย่างที่หลายคนเคยได้ยินว่าเป็นโรคที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด เนื่องจากร่างกายอาจจะไม่ได้มีการสร้างเซลล์มาปิดรูที่เลือดไหลผ่าน ระหว่างที่อยู่ในครรภ์

เพราะฉะนั้น เมื่อเด็กออกจากครรภ์มาแล้วและรูนั้นก็ยังไม่ได้ปิด จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่วนั่นเอง

อาการของโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว

สำหรับในส่วนของอาการโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่วสามารถที่จะแบ่งไปตามขนาดของรูรั่ว โดยหากรูมีขนาดเล็กสำหรับอาการนั้น อาจจะไม่มีการแสดงออกมาให้เห็นด้วยซ้ำ

ยกเว้นว่า จะพบจากการตรวจร่างกาย แต่ถ้าหากมีรูรั่วขนาดกลาง ในส่วนของอาการก็จะเริ่มแสดงให้เห็นมากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นอาการที่เหนื่อยมากยิ่งขึ้น หรือถ้าหากยังเป็นเด็กก็อาจจะมีปัญหาในส่วนของขนาดตัวไม่โต ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อทางเดินหายใจ

และถ้าหากว่ารูรั่วขนาดใหญ่ก็อาจจะเป็นปัญหามากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปอดบวม และภาวะหัวใจวาย

ภาวะแทรกซ้อนโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว

โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว สามารถที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นเดียวกัน โดยภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้นั้น

ก็มีทั้งภาวะหัวใจล้มเหลว ลิ้นหัวใจรั่ว ทั้งนี้เมื่อเกิดความผิดปกติที่หัวใจแล้วยังสามารถที่จะทำให้การเต้นของหัวใจผิดปกติ

รวมถึงสามารถที่จะทำให้ร่างกายเด็กเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่หัวใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย รวมทั้งยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตทางร่างกายที่ช้าลงได้ด้วยเช่นกัน

การวินิจฉัยโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว

ในส่วนของการวินิจฉัยโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว ในที่นี้สามารถที่จะใช้ได้หลากหลายวิธีในการวินิจฉัย อย่างแรกแพทย์จะเริ่มจากการฟังเสียงหัวใจ

ซึ่งถ้าหากพบว่าเสียงหัวใจมีความผิดปกติ ก็ย่อมมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่วได้ ไม่เพียงเท่านั้น

จะต้องมีการเอกซเรย์เพื่อทำการดูว่าเกิดภาวะน้ำท่วมปอดด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

เพื่อจะช่วยดูแลในส่วนของขนาดหัวใจห้องล่าง หลังจากนั้นจะต้องมีการอัลตราซาวน์หัวใจ เพื่อดูการบีบตัวของหัวใจ

นอกจากนี้ ในบางรายอาจจะต้องมีการสวนหัวใจเพื่อเป็นการวัดความดันร่วมด้วย

วิธีรักษาโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว

การรักษาโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว ควรที่จะต้องดูในส่วนของขนาดรูรั่ว ถ้าหากขนาดรูรั่วไม่ได้มีขนาดใหญ่มากจนเกินไป

ผู้ป่วยก็สามารถที่จะหายเองได้ แต่สำหรับบางรายอาจจะมีอาการภาวะหัวใจรูปแบบต่างๆ เข้ามาพร้อมกัน

ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ยาเพื่อการรักษาไปด้วย แต่สำหรับยาที่จะใช้สำหรับการรักษาควรที่จะต้องมีการปรึกษาแพทย์ เพื่อที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยง

แต่สำหรับผู้ป่วยบางรายที่อาจจะมีปัญหาในส่วนของขนาดรูรั่วที่ใหญ่มากจนเกินไป วิธีรักษาที่ดีที่สุดและสามารถช่วยได้อย่างแน่นอนนั้น

ก็คือ การผ่าตัดซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยได้ โดยรูปแบบของการผ่าตัดโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่วนั้นจะเป็นการผ่าตัดเพื่อปิดรูรั่ว

โดยทั้งนี้จะใช้วัตถุสังเคราะห์ หรือบางรายอาจจะใช้เยื่อหุ้มหัวใจมาปิดรูรั่ว แต่สำหรับรูปแบบแรกที่ใช้วัตถุสังเคราะห์

อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันมากนัก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ ที่มีการใช้ใยสังเคราะห์มาอุดรูรั่ว

หากก็มีปลอดภัยอย่างแน่นอน เพราะเป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการเย็บปิดผนังหัวใจอยู่แล้วนั่นเอง

วิธีป้องกันโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว

สำหรับวิธีป้องกัน หลายคนอาจจะทราบดีว่าการที่เป็นโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่วนั้น สามารถเป็นได้ตั้งแต่กำเนิด

เพราะฉะนั้น จึงอาจไม่มีวิธีป้องกันโรคนี้ได้อย่างถาวร แต่ก็สามารถใช้วิธีในการดูแลตัวเองเพื่อเป็นลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

อย่างแรกแนะนำเลยว่าควรที่จะต้องเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสม และจะต้องเป็นอาหารที่เหมาะต่อความต้องการของร่างกาย

นอกจากนี้ก็คือ เรื่องของการขับถ่าย บางคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญสำหรับโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว

แต่ต้องบอกเลยว่าหากการขับถ่ายไม่เป็นเวลา รวมถึงอาจจะต้องทำให้เบ่งด้วยนั้น ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่าย

และอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ ซึ่งควรเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยให้ขับถ่ายง่ายและถ่ายสะดวก

ไม่เพียงเท่านั้น ยังต้องใส่ใจดูแลเรื่องของสถานที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทางเดินหายใจ

โดยผู้ป่วยโรคนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งชุมชนหรือบริเวณใดที่แออัดหรือสกปรกก็ตาม

Credit : kurutv.co.th

โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว แม้เป็นโรคที่หลายคนไม่ค่อยรู้จักดีนัก หากก็มีความน่ากลัวไม่แพ้โรคอื่นๆ เลยทีเดียว

ดังนั้น ขอแนะนำว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว ควรที่จะต้องเรียนรู้วิธีในการดูแลตัวเองให้มากพอสมควร

เพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา เพียงเท่านี้ก็จะทำให้สุขภาพร่างกายห่างไกลจากภาวะอันตรายได้แล้ว