รู้จักอาการภูมิแพ้ขึ้นตา ตาบวม พร้อมวิธีรักษาป้องกันอย่างถูกต้อง

ภูมิแพ้ขึ้นตา ตาบวม เป็นโรคที่สามารถพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ ซึ่งอาจจะเกิดเป็นอาการนำก่อนที่จะมีการแสดงออกทางอวัยวะอื่นมากขึ้น หรืออาจจะเกิดเมื่อมีอาการรุนแรงก็ได้ โรคภูมิแพ้ขึ้นตา ตาบวมนี้ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้พอสมควร เพราะเมื่อมีอาการ จะทำให้ไม่สามารถใช้ดวงตาตามปกติได้ ผู้ป่วยอาจต้องหยุดงาน หรือหยุดเรียนเพื่อรักษาให้หายเป็นปกติ ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ภูมิแพ้ขึ้นตา คืออะไร? โรคภูมิแพ้ขึ้นตา ตาบวม (Allergic Conjunctivitis, Allergic Pink Eye) เกิดจากการที่เยื่อบุตาซึ่งอยู่บริเวณภายนอกที่สุดของลูกตา เกิดปฏิกิริยาขึ้นต่อสารก่อภูมิแพ้ เช่น ควันไฟ ควันบุหรี่ เกสรดอกไม้ ฝุ่นควันจากสถานที่ก่อสร้าง ขนสัตว์ น้ำหอม และไรฝุ่น เป็นต้น ตามปกติแล้ว เยื่อบุตาจะสามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมด้วยตัวเองได้ ยกเว้นแต่สารที่ภูมิต้านทานมีอาการแพ้เท่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาการระคายเคือง คัน และภายในดวงตาเปลี่ยนเป็นสีชมพูระเรื่อปนแดง ซึ่งอาจจำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นโรคตาแดง โรคที่สังคมรังเกียจได้ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ขึ้นตา ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ขึ้นตา ตาบวมนั้น ก็คือสารก่อภูมิแพ้ดังที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งสามารถพบได้ตามสถานที่ต่างๆ ที่มีผู้คนแออัด บริเวณถนนที่ต้องมีการสัญจรทุกวัน ไม่เว้นแม้กระทั่งในบ้าน ที่อาจได้รับสารก่อภูมิแพ้จากเครื่องนอนและผ้าปูที่นอน รวมไปถึงเครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้มีการทำความสะอาดเป็นประจำอีกด้วย นอกจากนี้ แพทย์ยังมีการจำแนกสาเหตุของการเกิดโรคภูมิแพ้ขึ้นตา […]

kaewsai

December 9, 2017