โรคเนื้องอกไกลโอม่า คืออะไร รักษาได้อย่างไรบ้าง?

เนื้องอก เมื่อเอ่ยถึงคำนี้ หลายคนเป็นต้องกังวลไปตามๆ กัน เพราะเนื้องอกสามารถแบ่งได้เป็นทั้งแบบไม่อันตราย และแบบที่เป็นอันตราย อย่างไรก็ตาม เมื่อภายในร่างกายเกิดเนื้องอกขึ้นมาไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตาม เราไม่ควรปล่อยปละละเลย ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษาจะดีที่สุด ดั่งเช่น โรคเนื้องอกไกลโอม่า โรคนี้หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อก็ว่าได้ เรามาดูกันดีกว่าว่า เนื้องอกไกลโอม่า คืออะไร อันตรายหรือไม่ และมีวิธีรักษาอย่างไร ไปดูกันค่ะ โรคเนื้องอกไกลโอม่า คืออะไร? โรคเนื้องอกไกลโอม่า (Glioma) เป็นโรคเนื้องอกในระบบประสาท สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในสมองและไขสันหลัง เนื้องอกไกลโอม่า อาจเป็นเนื้องอกมะเร็งหรือไม่ใช่เนื้องอกมะเร็งก็ได้ และสามารถพบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย ตั้งแต่เด็กไปจนสูงอายุ โดยเนื้องอกไกลโอม่า เกิดขึ้นมาจากเซลล์เกลีย (glial cell) หรือ นิวโรเกลีย (neuroglia) ซึ่งเป็นเซลล์ผู้ช่วยเซลล์ประสาท มีหน้าที่ช่วยค้ำจุนเซลล์ประสาท เป็นแหล่งอาหาร รักษาความสมดุล สร้างเยื่อไมอีลินห่อหุ้มเซลล์ประสาท และยังเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของกระแสประสาท ซึ่งในระบบประสาทนั้น จำนวนเซลล์เกลียมีมากกว่าจำนวนเซลล์ประสาทถึง 10 เท่าตัว อาการของโรคเนื้องอกไกลโอม่า ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีอาการของโรคเนื้องอกไกลโอม่าได้แตกต่างกันไป ขึ้นกับประเภท ขนาด ตำแหน่ง และอัตราการเจริญเติบโตของเนื้องอกที่เกิดขึ้น โดยสัญญาณและอาการแสดง (signs and […]

kaewsai

January 20, 2018