โรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีก คืออะไร รักษาให้หายได้หรือไม่ ?

โรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีก เป็นโรคที่สามารถพบเจอได้บ่อยในประเทศไทย และเป็นโรคในตระกูลของโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ที่สามารถเกิดขึ้นได้มากที่สุด เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากมากยิ่งขึ้น เนื่องจากอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซีกใดซีกหนึ่ง จะไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกเครียด รู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นภาระของครอบครัว เป็นเหตุให้เกิดโรคซึมเศร้าและอาจก่อให้เกิดการคิดสั้นที่นำไปสู่การทำร้ายตัวเองได้ โรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีก คืออะไร? โรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีก (Hemiplegia) เป็นโรคที่กล้ามเนื้อส่วนแขนหรือส่วนขา มีอาการอ่อนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้ตามปกติ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท และความผิดปกติของหลอดเลือดแดงในสมอง โรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีก สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย แต่จะเกิดกับคนที่มีช่วงอายุอยู่ในวัยกลางคนขึ้นไปเสียเป็นส่วนมาก สามารถเกิดขึ้นได้แบบฉับพลัน คล้ายกับการปิดสวิตซ์ไฟของร่างกาย บางคนอาจจะใช้ชีวิตตามปกติ แต่อยู่ดี ๆ ขาก็ไม่สามารถขยับ หรือไม่สามารถก้าวเดินได้ มีอาการชาตามแขนและขา ตามัว ปากเบี้ยวขึ้นในทันทีทันใด ถ้าหากมีอาการรุนแรงมาก อาจส่งผลให้ผู้ป่วยกลายเป็นโรคอัมพาตอย่างรุนแรง ที่กลายเป็นคนพิการถาวร หรืออาจถึงแก่ชีวิตเลยก็เป็นได้ อาการของโรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีก ดังที่กล่าวไปแล้วว่า อาการของโรคอาจจะเกิดขึ้นได้แบบเฉียบพลัน จากความผิดปกติของหลอดเลือดแดงในสมอง เพราะฉะนั้น จึงควรสังเกตอาการของตนเองหรือคนรอบข้างให้ดี ว่ามีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ เพื่อที่จะได้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยโรคต่อไป 1.แขน ขา ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย อ่อนแรงลงจนไม่สามารถควบคุมได้ตามปกติ เช่น อาจจะขาอ่อนล้มลงไปเอง ไม่สามารถยกแขนขึ้นได้ 2.มีอาการตามัว ตามองเห็นภาพซ้อน ทั้งที่ปกติไม่เคยมีปัญหานี้มาก่อน […]

kaewsai

December 19, 2017