โรคดึงผมตัวเอง แค่รู้เท่าทันก็ป้องกัน-รักษาได้ !

โรคดึงผม เป็นโรคที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงว่ามีโรคนี้ด้วยหรือ แท้จริงแล้ว โรคนี้ก็มีให้พบในหลายๆ คนอยู่เช่นเดียวกัน เพราะเป็นโรคที่เกิดจากภาวะความผิดปกติอย่างหนึ่ง แม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่อย่างใด แต่เมื่อเป็นแล้วก็ย่อมทำให้ผู้ป่วยหมดความมั่นใจ และสูญเสียบุคลิกภาพกับการดำเนินชีวิตได้ไม่น้อยทีเดียว วันนี้เราไปทำความรู้จัก โรคดึงผมตัวเอง สาเหตุ อาการและวิธีรักษาป้องกันกันดีกว่าค่ะ โรคดึงผมตัวเอง คืออะไร? โรคดึงผมตัวเอง (Trichotillomania) คือโรคที่เกิดขึ้นจากภาวะผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง จนกลายมาเป็นนิสัยหรือพฤติกรรม ที่มักทำแบบย้ำคิดย้ำทำ โดยผู้ป่วยมักจะชอบดึงหรือถอนเส้นผม หรือเส้นขนตามร่างกายตนเองอยู่บ่อยๆ ส่วนมากแล้วมักจะถอนผมในช่วงที่ทำกิจกรรมอย่างเพลิดเพลิน เช่น อ่านหนังสือหรือดูทีวี ผู้ป่วยบางรายดึงเส้นผมจนแหว่งเว้าหายไปจนเกือบหมดหัวหรือแหว่งเว้าเป็นหย่อมๆ จนกลายเป็นปัญหาหัวล้าน สร้างความอับอายและทำให้เสียบุคลิกภาพได้เป็นอย่างมาก สำหรับโรคนี้จะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยเฉลี่ยอายุอยู่ที่ประมาณ 11 ปี หากป่วยตอนอายุมากอาการก็จะเป็นแบบเรื้อรัง ค่อนข้างรักษาให้ขาดหายยาก สาเหตุของการเกิดโรคดึงผมตัวเอง 1.เกิดจากพยาธิสภาพของโรค โดยเกิดขึ้นจากความผิดปกติของสมองในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสดงออก หรือระดับสารเคมีในร่างกายบางชนิดเกิดความผิดปกติ จึงก่อให้เกิดโอกาสที่จะมีปัญหาด้านการกระทำในแบบซ้ำๆ ในผู้ป่วยบางรายอาจจะแสดงออกมา เป็นพฤติกรรมการทำร้ายตัวเองอย่างรุนแรงซ้ำกันหลายครั้ง เช่น การโขกศีรษะหรือการดึงเส้นผมตัวเอง เป็นต้น 2.เกิดจากพยาธิสภาพทางจิตใจ เป็นอาการที่เกิดขึ้นมาจากภาวะความเครียด เช่น ผู้ป่วยมีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับคนรัก หรือคนในครอบครัว และกลัวการถูกทอดทิ้ง เป็นต้น 3.เกิดจากปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว หากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเกิดความเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่เป็นไปดั่งที่เราอยากให้เป็น ก็อาจก่อให้เกิดความอึดอัดคับข้องใจให้ได้ หรือแม้แต่การดำเนินชีวิตภายใต้กิจวัตรประจำวันแบบซ้ำๆ […]

kaewsai

September 23, 2017