โรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ ศัตรูร้าย ทำลายคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

โรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ เป็นโรคที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เพราะปัญหาทางสายตาไม่มีใครที่อยากให้เกิด เนื่องจากดวงตาคือ อวัยวะที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ชัดเจน หากไร้ซึ่งดวงตาแล้ว ย่อมทำให้ชีวิตมืดมน ทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างไม่สะดวก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ยิ่งควรรู้ว่าโรคนี้เป็นอย่างไร ปล่อยไว้นิ่งเฉยจะเกิดอันตรายตามมาอย่างไรบ้าง และจะมีวิธีรักษาให้หายได้หรือไม่ เราไปดูคำตอบพร้อมๆ กันเลย โรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ คืออะไร? โรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ (Cataracts) คือ โรคที่มีสาเหตุมาจากเลนส์แก้วตาที่มีความเสื่อมสมรรถภาพ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มองภาพต่างๆ ได้ไม่ชัดเจน หรืออาจจะเห็นเหมือนมีเมฆมาลอยบังตาหรือมีไอน้ำเกาะอยู่ที่ลูกตา สำหรับโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุนั้น จะไม่ได้เกิดขึ้นโดยทันที เพราะอาการจะค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ในช่วงแรกจึงจะยังไม่สามารถจับอาการได้ว่ากำลังเริ่มเป็นโรคต้อกระจก สาเหตุของโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุนั้น อย่างแรกเลยคือ ความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามอายุ เนื่องจากโปรตีนที่ถูกส่งไปที่เลนส์ตาและอาจจะจับตัวเป็นก้อน ทำให้เหมือนมีฝ้าขึ้นในกระจกตา แต่ทั้งนี้ก็ยังมีสาเหตุอยู่อื่นๆ ที่สามารถทำให้เกิดโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุได้ ซึ่งก็มีดังนี้ 1.โรค มีหลายโรคที่สามารถส่งผลทำให้เป็นโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุได้ ซึ่งได้แก่ โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง และโรคสายตาสั้น 2.พฤติกรรม พฤติกรรมบางอย่างก็ส่งผลทำให้เกิดโรคได้ ไม่ว่าจะเป็นการจ้องคอมพิวเตอร์ หรือจอมือถือเป็นเวลานานบ่อยๆ การสูบบุหรี่ การเผชิญกับรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดดมากเกินไป และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก เป็นต้น 3.ยา ยาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ส่งผลได้เช่นเดียวกัน […]

kaewsai

April 30, 2018