โรคไวรัสตับอักเสบ โรคที่บริจาคโลหิตไม่ได้ เพราะอะไร?

โรคไวรัสตับอักเสบ เป้นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ชาวบ้านทั่วไปเรียกกว่า โรคตัวเหลืองตาเหลือง หรือโรคดีซ่าน เชื้อไวรัสตับอักเสบมีมานานแล้ว แต่มาค้นพบเมื่อการแพทย์เจริญมากขึ้น เชื้อไวรัสตับอักเสบที่ค้นพบขณะนี้คือ เชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ, เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี, เชื้อไวรัสตับอักเสบ ดี, และเชื้อไวรัสตับอักเสบที่ไม่ใช่เอและบี ภายหลังได้ชื่อว่า ไวรัสตับอักเสบ ซี และไวรัสตับอักเสบ อี ในปัจจุบัน มีคนจำนวนมากที่คิดว่า โรคที่ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และเลือดที่ร้ายแรงเป็นอันตรายนั้น มีเฉพาะโรคเอดส์ แต่มีอีกหลายคนคงจะไม่ทราบว่า โรคไวรัสตับอักเสบ บี, ไวรัสตับอักเสบ ซี สามารถติดเชื้อได้จากทางนี้เช่นกัน ถึงแม้จะมีความรุนแรงและอันตรายไม่เท่ากับโรคเอดส์ก็ตาม แต่ถ้าไม่ทำการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง ก็อาจอันตรายถึงกับเสียชีวิตได้ อาการของโรคไวรัสตับอักเสบ เป็นอย่างไร เชื้อไวรัสตับอักเสบที่เรียกชื่อแตกต่างกันนั้น โดยทั่วไปพบว่ามีอาการคล้ายคลึงกัน คือจะมีอาการอ่อนเพลีย มีไข้ต่ำๆ เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน แน่นท้อง ท้องอืด เจ็บบริเวณชายโครงขวา ตัวเหลือง ตาเหลือง โดยทั่วไปแล้ว อาการของโรคตับอักเสบอาจจะปรากฎอยู่ 2-3 สัปดาห์ จากนั้นจะค่อยๆ ลดลงจนหายเป็นปกติภายใน 4-6 สัปดาห์ โรคตับอักเสบบางชนิดอาจหายขาดได้ […]

mahosot

March 20, 2019