คาเทชิน catechin ในชาเขียว คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

คาเทชิน (catechin) คือสารในกลุ่มสารประกอบฟีนอล (phenolic compounds) ประเภทพอลิฟีนอล (polyphenol) ในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ที่พบมากในใบชา (tea) เป็นสารโภชนะเภสัช (nutraceutical) ที่มีศักยภาพในด้านประโยชน์กับสุขภาพ มีฤทธิ์เป็นสารต้านออกซิเดชัน (antioxidant) ที่จับกับอนุมูลอิสระ และเป็น chelating agent ที่รวมตัวกับไอออนของโลหะหนักได้ คาเทชิน (Catechin) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ได้จากพืช และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถพบได้ในอาหารประเภทต่างๆ เช่น โกโก้ ไวน์ แอ็ปเปิ้ล แต่พบปริมาณสูงที่สุดในชาเขียว คาเทชินเป็นอาวุธสำคัญของธรรมชาติที่เข้าไปทำหน้าที่ป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระ และช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งในร่างกาย” ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารอธิบาย ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณแคทีชิน (catechin) ในชา ปริมาณแคทีชิน ในใบชามีผลต่อ สี กลิ่น รสชาติของชา ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ catechin ในชา ได้แก่ พันธุ์ชา ฤดูการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และระยะความอ่อน-แก่ของใบ ในใบชา ชาในฤดูใบไม้ผลิ (รุ่นแรก) มี catechin […]

mahosot

February 9, 2014