ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการชื่อดัง ดร.เดวิด ฮีเบอร์ แนะนำ การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ อย่างง่ายๆ เพื่อป้องกันการก่อเกิด โรคเบาหวาน

ประธานคณะกรรมการ ที่ปรึกษาด้านโภชนาการ และสถาบันโภชนาการ เฮอร์บาไลฟ์ ชี้ โรคเบาหวาน ชนิดที่ไม่ต้องพึ่งพา อินซูลิน เกิดจากรูปแบบการใช้ชีวิต และสามารถป้องกันได้ ด้วยโภชนาการที่เหมาะสม ร่วมกับ การพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย และการดื่มน้ำอย่างสมดุล คำบรรยายภาพ: ดร.เดวิด ฮีเบอร์ ร่วมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ โรคเบาหวาน ชนิดที่ไม่ต้องพึ่งพาอินซูลิน ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพ ที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน และการป้องกันโรคดังกล่าว ระหว่างงานพบปะสื่อมวลชน ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา กรุงเทพฯ 7 กรกฎาคม 2558 – ดร.เดวิด ฮีเบอร์ พบปะสื่อมวลชนชาวไทย เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ โรคเบาหวาน และภาวะการพบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพ ที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน การพบปะสื่อมวลชนของ ดร.เดวิด ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเยี่ยมเยียนกรุงเทพฯ เพื่อให้การฝึกอบรมด้านโภชนาการ แก่สมาชิกอิสระกว่า 20,000 คน ที่เข้าร่วมในงาน เฮอร์บาไลฟ์ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ตร้าวาแกนซ่า […]

mahosot

July 16, 2015