ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการชื่อดัง ดร.เดวิด ฮีเบอร์ แนะนำ การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ อย่างง่ายๆ เพื่อป้องกันการก่อเกิด โรคเบาหวาน

ประธานคณะกรรมการ ที่ปรึกษาด้านโภชนาการ และสถาบันโภชนาการ เฮอร์บาไลฟ์ ชี้ โรคเบาหวาน ชนิดที่ไม่ต้องพึ่งพา อินซูลิน เกิดจากรูปแบบการใช้ชีวิต และสามารถป้องกันได้ ด้วยโภชนาการที่เหมาะสม ร่วมกับ การพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย และการดื่มน้ำอย่างสมดุล

david-heber herbalife

คำบรรยายภาพ: ดร.เดวิด ฮีเบอร์ ร่วมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ โรคเบาหวาน ชนิดที่ไม่ต้องพึ่งพาอินซูลิน ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพ ที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน และการป้องกันโรคดังกล่าว ระหว่างงานพบปะสื่อมวลชน ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา

กรุงเทพฯ 7 กรกฎาคม 2558 – ดร.เดวิด ฮีเบอร์ พบปะสื่อมวลชนชาวไทย เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ โรคเบาหวาน และภาวะการพบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพ ที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน

การพบปะสื่อมวลชนของ ดร.เดวิด ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเยี่ยมเยียนกรุงเทพฯ เพื่อให้การฝึกอบรมด้านโภชนาการ แก่สมาชิกอิสระกว่า 20,000 คน ที่เข้าร่วมในงาน เฮอร์บาไลฟ์ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ตร้าวาแกนซ่า 2015

ในฐานะ ประธานคณะกรรมการ ที่ปรึกษาด้านโภชนาการ และสถาบันโภชนาการ เฮอร์บาไลฟ์ ดร.เดวิด ชี้ให้เห็นว่า โรคเบาหวาน ชนิดที่ไม่ต้องพึ่งพาอินซูลิน แท้จริงแล้วเกิดจากวิถีการใช้ชีวิต และสามารถป้องกันได้ด้วย โภชนาการที่เหมาะสม ร่วมกับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย และการดื่มน้ำอย่างสมดุล

โรคเบาหวาน ชนิดที่ไม่ต้องพึ่งพาอินซูลิน หรือที่รู้จักกันในชื่อ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นปัญหาสุขภาพ ที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน สาเหตุหลักๆ ของโรคชนิดนี้ เกิดจากการรับประทานอาหาร และรูปแบบการใช้ชีวิต ที่เร่งรีบแบบคนเมือง

เมื่อคนเราบริโภคอาหาร ที่เต็มไปด้วยแคลอรี่ไร้ประโยชน์ และน้ำตาลที่ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึง แคลอรี่จากเครื่องดื่ม และคาร์โบไฮเดรต เซลล์ในร่างกายจะเริ่มต่อต้านการทำงานของอินซูลิน ทำให้ร่างกายต้องการอินซูลิน ในประมาณที่มากขึ้น ในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือด

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ชี้ให้เห็นว่า ผู้ใหญ่อายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป กว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก กำลังเผชิญกับภาวะน้ำหนักเกิน และกว่า 500 ล้านคน ประสบกับภาวะโรคอ้วน

และในขณะนี้ ถือเป็นครั้งแรก ในหน้าประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ ที่จำนวนประชากรโลก ที่มีน้ำหนักเกิน มีมากกว่า จำนวนประชากรที่เผชิญภาวะขาดสารอาหาร อีกทั้ง ภาวะโรคอ้วน ยังแพร่ระบาดไปทั่วโลก ด้วยสาเหตุจาก การบริโภคอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูง และการขาดการออกกำลังกาย

สำหรับประเทศไทย ผลการศึกษาในปี 2557 แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทย มีประชากรที่ประสบกับ ภาวะโรคอ้วน มากเป็นอันดับสองในกลุ่มประเทศอาเซียน

ยิ่งไปกว่านั้น ประชากรในกรุงเทพฯ ยังตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงสูง ที่จะประสบปัญหาโรคอ้วน ความชุกของภาวะโรคอ้วน เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก พร้อมๆ กับการเพิ่มขึ้นของโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ดร.เดวิด ค้นพบผ่านทางงานวิจัยของเขาว่า โรคเบาหวานชนิดที่ 2 บรรเทาได้ด้วยโภชนาการที่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ ก่อนที่จะได้รับการรักษาด้วยการใช้ยา

david-heber herbalife

งานวิจัยของดร.เดวิด ค้นพบผลลัพธ์เชิงบวก ของการได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย

โปรตีน (ร้อยละ 30 ของปริมาณแคลอรี่ ที่ได้รับทั้งหมดต่อวัน)

ไขมันชนิดดี (ร้อยละ 30 ของปริมาณแคลอรี่ ที่ได้รับทั้งหมดต่อวัน)

คาร์โบไฮเดรต (ร้อยละ 40 ของปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับทั้งหมดต่อวัน) และใยอาหาร (25 กรัม ต่อวัน)

และเมื่อโภชนาการที่เหมาะสม ผนวกกับการพักผ่อนที่เพียงพอ การออกกำลังกาย และการดื่มน้ำอย่างสมดุล จะช่วยป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และช่วยให้เกิดไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถช่วยให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อร่างกายได้

เนื่องจาก การลดน้ำหนัก เป็นส่วนหนึ่งของ การรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เฮอร์บาไลฟ์ จึงลงทุนในการศึกษาวิจัยทางคลินิก ที่ทำให้เกิดความเข้าใจเชิงลึก เกี่ยวกับอาหาร เพื่อทดแทนมื้ออาหารปกติ เพื่อใช้ในการจัดการน้ำหนัก

เมื่อทดแทนมื้ออาหาร ด้วยเครื่องดื่มเชคโปรตีนสูง แคลอรี่ต่ำ 2 มื้อต่อวัน จะช่วยให้การลดและควบคุมน้ำหนัก เป็นไปได้ง่ายขึ้น

เฮอร์บาไลฟ์® ฟอร์มูล่า 1 นิวทริชันแนล เชค มิกซ์ ถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสม เครื่องดื่มเชคของเฮอร์บาไลฟ์ อุดมไปด้วยวิตามิน 21 ชนิด เกลือแร่ และสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึง โปรตีนและ ไฟเบอร์ 9 กรัม ต่อปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคของ ฟอร์มูล่า 1 นิวทริชันแนล เชค มิกซ์ ทำให้สามารถทดแทนอาหาร ที่เต็มไปด้วยแคลอรี่ ที่เกินความจำเป็นต่อร่างกายได้

นอกจากนั้น ฟอร์มูล่า 1 นิวทริชันแนล เชค มิกซ์ ยังได้รับการพัฒนาให้มีค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index หรือ GI) ต่ำ ค่าดัชนี้ น้ำตาลใช้ในการเปรียบเทียบและวัดผลของอาหาร จำพวกคาร์โบไฮเดรต ที่มีต่อระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อถูกบริโภคเข้าสู่ร่างกาย

งานวิจัยยังชี้ให้เห็นอีกด้วยว่า ในระยะยาว อาหารที่ดีต่อสุขภาพที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ จะมีความสัมพันธ์กับ การลดความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกิน และภาวะโรคอ้วน

ดร.เดวิด ยังแนะนำอ าหารทางเลือกอื่นๆ เพื่อการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ยกตัวอย่างเช่น ควรเลือกขนมปังธัญพืชที่ขัดสีน้อย (โฮลเกรน) แทนขนมปังขาว เลือกซีเรียลโฮลเกรน แทนซีเรียลพร้อมทาน เลือกผลไม้สดแทนน้ำผลไม้ เลือกข้าวเมล็ดยาวหรือข้าวกล้อง แทนข้าวขัดสีเมล็ดสั้น