4 อาการ สัญญาณเตือนโรคสมองเสื่อม

โรคสมองเสื่อม การป้องกันรักษา

โรคสมองเสื่อม (ภาษาอังกฤษ – Dementia) เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ในสมอง โดยเกิดขึ้นอย่างช้าๆ แต่จะเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

จนทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการหลงลืม มีบุคลิกภาพ อารมณ์ และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถใช้ความคิด สติปัญญา และการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลได้

โดยกลุ่มอาการเหล่านี้ มักพบมากในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และในผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุจนมีเลือดคั่งในสมอง

รวมไปถึง ผู้ที่มี ภาวะขาดวิตามิน หรือมีอาการต่อมไทรอยด์ทำงานบกพร่อง

แม้อุบัติการณ์ของโรคสมองเสื่อม จะทำให้ผู้ที่เป็นโรคนี้แล้ว ไม่สามารถรักษาให้หายได้

แต่ถ้าหากตรวจพบอาการตั้งแต่เริ่มแรก และเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี ก็จะยังบำบัดและเยียวยากลุ่มอาการดังกล่าว ไม่ให้เป็นมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้

สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่า ตัวเองจะมีแนวโน้มการเป็น “โรคสมองเสื่อม” หรือไม่ ลองสังเกตจาก …

4 อาการเตือนของโรคสมองเสื่อม มีดังนี้

โรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

1.สมาธิและความจำ

หากเริ่มมีอาการหลงๆ ลืมๆ ย้ำคิดย้ำทำ ชอบถามอะไรซ้ำๆ บ่อยๆ หรือควบคุมสมาธิไม่ได้

อาจทดลองโดยวิธีไล่ลำดับวันในสัปดาห์ หรือลำดับของเดือนในแต่ละปีแบบย้อนหลัง

ซึ่งจำเป็นต้องใช้สมาธิค่อนข้างมากจึงจะทำได้ ดังนั้น หากการทดลองดังกล่าวล้มเหลว

นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนว่า คุณกำลังมีแนวโน้ม หรือภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมนี้ได้

2.ทิศทางและการแปลความหมาย

คนที่มีภาวะสมองเสื่อม มักแสดงอาการหลงทิศหลงทาง รวมทั้ง มีการแปลผลทางสังคมผิด

เช่น เคยเปิดประตูโดยบิดลูกบิดไปทางขวา แต่กลับบิดไปทางซ้าย หรือซ้ายทีขวาที เพราะจำไม่ได้ว่าทิศทางใดจึงถูกต้อง

หรือเมื่อเห็นคนที่กำลังหน้าบึ้ง แต่แปลความหมายไม่ได้ว่า เขากำลังโกรธ จึงสนทนาไปโดยที่ไม่รู้ตัวว่า คนๆ นั้นกำลังอารมณ์เสีย เป็นต้น

3.การวางแผนและการบริหารจัดการ

เป็นความบกพร่องด้านการวางแผน และการบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จ เช่น หากให้วางแผนที่จะไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด

คนที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อม จะไม่สามารถกำหนดจุดมุ่งหมายของการเดินทาง เส้นทางการเดินทาง วิธีการเดินทาง

รวมทั้ง กิจกรรมที่จะต้องทำเหมือนอย่างคนปกติได้ หรืออาจทำได้ก็ครึ่งๆ กลางๆ หรือทำได้ไม่สำเร็จ

4.พฤติกรรมและอารมณ์

สัญญาณอีกประการหนึ่งของคนที่อาจเป็นโรคสมองเสื่อม คือ จะมีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึมเศร้าง่าย หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว

หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดปัญหา เช่น ออกนอกบ้านเวลากลางคืน ไม่ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องความสะอาดของตัวเอง

บางรายอาจมีอาการฝันร้ายบ่อยๆ เห็นภาพหลอน หรือได้ยินเสียงคนเรียก เป็นต้น

โรคสมองเสื่อม

จากที่กล่าวมานี้ หากคุณเริ่มมีอาการซึ่งเป็นสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ควรเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเสียโดยเร็ว เพราะจะส่งผลดีต่อการบำบัดรักษาเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ด้วยความสัมพันธ์ของโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองตีบตัน

ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้นเลือด และขาดการออกกำลังกาย

ดังนั้น หากควบคุมโรคเรื้อรังต่างๆ เหล่านี้ให้ดี และหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วย ป้องกันโรคสมองเสื่อม ได้อีกวิธีหนึ่ง