สัญญาณเตือนก่อนป่วย ร่างกายสาวๆ กำลังขาด “ธาตุเหล็ก” หรือไม่?

“ธาตุเหล็ก” (ภาษาอังกฤษ – Iron) เป็นหนึ่งในธาตุที่มีความสำคัญต่อร่างกาย โดยเฉพาะการช่วยรักษาสมดุลของเม็ดเลือดแดง มีความสำคัญสำหรับสุขภาพของสาวๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจาก มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจาง และโรคอื่นๆ ที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก ซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวจากอาการป่วยที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงว่า มันเกิดจากภาวะที่ร่างกายมีธาตุชนิดนี้ไม่เพียงพอ ดังนั้นหากต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปราศจากอาการเจ็บป่วย ก็ควรทานอาหารให้ครบตามหลักโภชนาการ และอย่าลืมอาหารที่มีส่วนผสมของธาตุเหล็ก เป็นส่วนประกอบให้มากขึ้น โดยเฉพาะในสาวๆ ที่ยังมีประจำเดือน ธาตุชนิดนี้ถือว่า มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะ ความสำคัญของธาตุเหล็กกับสุขภาพ หน้าที่สำคัญของธาตุเหล็ก ต่อการทำงานของร่างกาย คือเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นของเม็ดเลือดแดง ซึ่งจะทำหน้าที่นำพาออกซิเจนให้หมุนเวียนภายในร่างกายได้อย่างเพียงพอ มีความสำคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง และส่วนประกอบในไขกระดูก จึงสังเกตได้ว่า ผู้ป่วยขาดธาตุเหล็กส่วนใหญ่ จะต้องเผชิญกับโรคโลหิตจาง หรือภาวะซีดเอาได้ นอกจากนี้ มันยังมีหน้าที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์สมองในส่วนของความจำ (Cognitive development) เพิ่มสมรรถภาพในการทำงานของกล้ามเนื้อ เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ที่อยู่ในกระบวนการเมตาบอลิซึ่ม และทำหน้าที่ช่วยนำพาพลังงานที่ได้ไปใช้ ความจำเป็นของธาตุเหล็กในเพศหญิง เนื่องจาก ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเลือดได้มากกว่า โดยเฉพาะในวัยที่มีประจำเดือน การสูญเสียธาตุเหล็กจึงเกิดขึ้นได้ง่าย สังเกตได้ว่า ในแต่ละเดือน จะมีเลือดประจำเดือนที่ถูกขับออกจากร่างกายประมาณ 50 มิลลิลิตร ในจำนวนนี้ ร่างกายจะมีการสูญเสียธาตุเหล็กประมาณ […]

admin24

February 28, 2016