รู้ทัน ! โรคลำไส้แปรปรวน IBS ภาวะเรื้อรัง ตัวการทำลายสุขภาพระยะยาว

โรคลำไส้แปรปรวน ที่เรียกกันว่า IBS ย่อมาจาก  Irritable Bowel Syndrome  อาจจะเป็นโรคที่ผู้คนไม่ค่อยให้ความสนใจ หรือไม่ค่อยทราบแน่ชัดว่าตัวเองป่วยเป็นโรคนี้ เพราะอาการโดยมากที่เกิดขึ้นเป็นอาการทั่วๆ ไปที่พบได้ แต่จะเกิดขึ้นแบบเป็นๆ หายๆ อาการไม่รุนแรง ไม่ส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ทว่ามันกลับเป็นโรคที่คุกคามสาวๆ ทำให้คุณภาพชีวิตย่ำแย่ลง ภาวะเหล่านี้จะคุกคามการทำงานของำไส้ ได้ตั้งแต่อาการอึดอัดเหมือนมีลมในท้อง ปวดอุจจาระเปลี่ยนไปจากเดิม และอาจตามมาด้วยอาการท้องเสียและท้องผูกได้ สาวๆ ที่มีอาการเกิดขึ้น แต่ไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดได้ว่าเกิดจากอะไร อาจมีส่วนมาจากโรคลำไส้แปรปรวนก็เป็นได้ค่ะ ลักษณะอาการของโรคลำไส้แปรปรวน ลักษณะอาการของโรคลำไส้แปรปรวน จะเกิดขึ้นแบบเรื้อรัง มีอาการปวดท้องน้อย ท้องผูก หรือท้องเสีย ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ แม้จะทานยาเข้าไปก็ช่วยบรรเทาได้เพียงสั้นๆ ไม่สามารถทำให้หายขาดได้ กลายเป็นอุปสรรในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โรคนี้มีต้นตอมาจากความผิดปกติของลำไส้ ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรืออาจมาจากโรคอื่นๆ เป็นอาการทางอ้อม เช่น มีก้อนเนื้องอกในลำไส้ มะเร็งลำไส้ ภาวะอักเสบ เป็นต้น โดยอาการที่เกิดขึ้นจะระบุได้ว่าเป็นโรคลำไส้แปรปรวนหรือไม่นั้น จะจัดแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มที่มีอาการท้องเสีย กลุ่มที่มีอาการท้องผูก และกลุ่มที่มีอาการท้องผูกสลับกับท้องเสีย ติดต่อกันนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเข้ามารับการตรวจจากแพทย์ต่อเมื่อเกิดอาการแน่นท้อง ปวดท้อง […]

admin24

June 10, 2016