รู้จักกับ โรคไวรัสตับอักเสบซี (Viral hepatitis C) อาการ และวิธีการรักษาที่ถูกต้อง

เราส่วนใหญ่คงคุ้นหูกับชื่อของ ไวรัสตับอักเสบบี กันมากกว่า แต่ทราบหรือไม่ว่าภาวะตับอักเสบยังเกิดขึ้นได้จากไวรัสตับอักเสบซี ได้เช่นเดียวกัน ในปัจจุบัน โรคไวรัสตับอักเสบซี มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยพบได้แบบบังเอิญในกลุ่มคนที่มาเข้ารับบริจาคเลือดประมาณร้อยละ 2 อีกทั้งยังจัดอยู่ในกลุ่มของโรคติดต่อ สามารถติดกันได้ผ่านทางเลือด การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือเกิดการรับเชื้อจากแหล่งอื่นที่ไม่ทราบสาเหตุได้ด้วย ผู้ป่วยที่เกิดโรคตับอักเสบขึ้น จะเสี่ยงเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังได้สูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์ และสามารถเปลี่ยนสภาพกลายเป็นโรคตับแข็งได้ หากไม่ทำการรักษาภายใน 10 ปีขึ้นไป และสามารถรุนแรงจนนำไปสู่มะเร็งตับ แม้จะไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มคนที่ชอบดื่มสุราก็ตาม ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพตัวเอง โรคตับอักเสบชนิดนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัว สาวๆ ควรหันมาสังเกตตัวเอง พร้อมทำความเข้าใจกับการเกิดโรค ที่จะได้ช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกับตัวเองในอนาคตได้ค่ะ โรคไวรัสตับอักเสบซีคืออะไร ? ไวรัสตับอักเสบซี (Viral hepatitis C) เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากกลุ่มของเชื้อไวรัสตับอักเสบ ที่มาจากหลากหลายสายพันธุ์ แต่ที่พบได้บ่อยคือสายพันธุ์ เอ, บี และ ซี ซึ่งนอกจากสองชนิดแรก เรายังพบกลุ่ม ซี ที่เป็นตัวทำให้เกิดโรคได้บ่อยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นในเด็กแรกเกิด ผู้ใหญ่ ไปจนถึงวัยสูงอายุ เชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายติดต่อกันผ่านทางเลือด และการมีเพศสัมพันธ์ได้ เช่นเดียวกันกับไวรัสตับอักเสบบี แต่จะไม่ติดต่อจากการไอ จาม […]

admin24

August 30, 2016