มะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิด “เฉียบพลัน” ภัยร้ายที่สาวๆ ต้องรู้ก่อนสาย

มะเร็งเม็ดโลหิตขาว รักษาหายไหม

ดูเหมือน มะเร็ง จะเป็นโรคที่คุกคามชีวิตผู้คนอย่างต่อเนื่อง เป็นโรคอันดับแรกที่ไม่มีใครอยากเผชิญ

โดยเฉพาะขั้นตอนในการรักษาที่แสนทุกข์ทรมาน บวกรวมกับอาการของโรคที่สร้างความเจ็บปวดอย่างหนักในระยะที่มะเร็งลุกลามมากแล้ว

หนึ่งในมะเร็งที่หลายคนรู้จักอย่าง “ลูคีเมีย” หรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ที่เกิดขึ้นกับเซลล์เม็ดเลือดขาวภายในตัวเราเอง ยังมีอีกชนิดที่น่ากลัวไม่แพ้กัน

ซึ่งก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ที่เกิดขึ้นจากเซลล์ผิดปกติบริเวณไขกระดูก

เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ตัวอ่อนเป็นจำนวนมาก แต่จะหยุดการเจริญเติบโตเพียงเท่านั้น ไม่สามารถเติบโตเป็นเซลล์ตัวแก่ได้ตามปกติ

เป็นเหตุให้เกิดการเพิ่มปริมาณอย่างต่อเนื่อง เข้าไปขัดขวางการทำงานของเม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และเซลล์เม็ดเลือดแดง

ผู้ป่วยจะเกิดอาการขึ้นในระยะสั้นๆ อย่างเฉียบพลัน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น

ลักษณะอาการของ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลัน

เนื่องจาก มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน จะเกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดขาวในระยะตัวอ่อน มีต้นกำเนิดอยู่ที่ไขกระดูก

เมื่อเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เซลล์เหล่านี้จะไม่เจริญเติบโตต่อไป

แต่กลับเข้าไปขัดขวางการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดชนิดอื่น รวมถึงเกล็ดเลือด

จากนั้นจะกระจายตัวไปสะสมอยู่ตามอวัยวะ เช่น ผิวหนัง ต่อมน้ำเหลือง ม้าม และตับ เป็นต้น

ผู้ป่วยจะแสดงอาการขึ้นมาอย่างรวดเร็ว แต่เกิดในระยะเวลาสั้นๆ ไม่กี่เดือนหากไม่ได้รับการรักษา

โดยจะสังเกตได้ว่า มีอาการซีด รู้สึกอ่อนเพลีย น้ำหนักลด มีเลือดออกผิดปกติ พบจุดเลือดตามผิวหนัง มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ มีไข้สูง ติดเชื้อได้ง่าย

เซลล์มะเร็งชนิดนี้ สามารถสร้างตัวเองเป็นเซลล์ที่มีความหลากหลาย แบ่งย่อยชนิดออกไปได้มากกว่ามะเร็งทั่วไป

จึงทำให้แต่ละชนิดมีการดำเนินของโรคที่แตกต่างกัน การรักษาจึงมีความซับซ้อน ต้องสังเกตรูปร่างของเซลล์ที่ผิดปกติ

หาว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในระดับโครโมโซมหรือยีน หากรักษาผิดวิธี ผู้ป่วยก็จะเกิดอาการทรุดหนัก และเสียชีวิตในเวลาไม่นาน

การจำแนกประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน

สำหรับการจำแนกมะเร็งชนิดนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน คือ

1.มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ (Acute myeloid leukemia – AML)

เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากเม็ดเลือดขาวชนิดมัยลิลอยด์ เป็นชนิดที่พบได้บ่อยสุด

เกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุ แต่ส่วนมากที่ปรากฏให้เห็นจะเป็นใ นวัยสูงอายุมากกว่า

2.มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์ (Acute lymphoblastic leukemia – ALL)

เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากเม็ดเลือดขาวชนิดลิมฟอยด์ ผู้ป่วยที่พบจะอยู่ในช่วงวัยเด็ก

หรือวัยสูงอายุเป็นหลัก ซึ่งความผิดปกตินี้จะมีภาวะต่อมน้ำเหลืองโตแทรกเข้ามาด้วยในบางราย

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

สำหรับสาเหตุของการเกิดโรคนี้ยังไม่พบเป็นที่แน่ชัด แต่พบปัจจัยเสี่ยงที่เชื่อว่า จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวสร้างตัวผิดปกติ

คือ กลุ่มที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น การได้รับรังสีที่มีความเข้มข้นสูง ผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาด้วยวิธีฉายรังสีหรือการใช้เคมีบำบัด

ได้รับสารเคมีอันตรายบางชนิด เช่น ฟอร์มาส์ดีไฮด์ และเบนซีน เป็นต้น

ผู้ป่วยที่มีโรคทางพันธุกรรมบางชนิด เช่น ดาวน์ซินโดรม ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัส HTLV-1

และผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับไขกระดูก แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่เกิดโรคนี้ขึ้นได้โดยไม่มีปัจจัยใดๆ เป็นตัวกระตุ้น

การวินิจฉัยอาการของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

สำหรับการตรวจวินิจฉัย หากพบอาการผิดปกติดังกล่าวข้างต้น แพทย์จะทำการตรวจเลือดและไขกระดูกเป็นหลัก

ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจ หลังจากซักประวัติ จะพบว่าอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

มีความเกี่ยวเนื่องกับไขกระดูก พบเซลล์มะเร็งแทรกตัวไปตามเนื้อเยื่อและอวัยวะอื่นๆ ทำให้การทำงานของร่างกายเสียสมดุล

ซึ่งอาการที่พบจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนคือ มีอาการไข้ เลือดออกผิดปกติ มีภาวะซีด ตับโต

ต่อมน้ำเหลืองโต ม้ามโต น้ำหนักลด บางรายมีขนาดอัณฑะบวม ปวดตามข้อและกระดูก

และอาจมีความผิดปกติที่เชื่อมโยงไปถึงระบบประสาท ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน จากการที่ความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น

ซึ่งหากพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน แพทย์จะตรวจพบตัวอ่อนของเม็ดเลือดขาวในปริมาณมาก ซึ่งจะตรวจพบในไขกระดูกและตามอวัยวะต่างๆ

กระบวนการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน

สำหรับในขั้นตอนการรักษา แพทย์จะใช้วิธีตั้งแต่แบบประคับประคองจนกว่าผู้ป่วยจะเข้าสู่ภาวะพ้นวิกฤต

หลักๆ จะมีการให้ส่วนประกอบของเลือดแต่ละชนิดที่เหมาะกับอาการของโรคที่ผู้ป่วยกำลังเป็นอยู่ในช่วงเวลานั้น

มีการใช้ยาปฏิชีวนะ กรณีผู้ป่วยมีไข้และมีการลดลงของเม็ดเลือดขาว ส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการรักษาแบบจำเพาะ

จะมีการใช้เคมีบำบัดเป็นตัวหลักของการรักษา ซึ่งจะเน้นให้ไขกระดูกกลับมาทำหน้าที่ได้ตามปกติให้เร็วที่สุด

เป็นตัวช่วยลดปริมาณของเซลล์มะเร็งให้น้อยลง ซึ่งยาเคมีบำบัดที่ใช้ในแต่ละช่วงจะมีความแตกต่างกัน

มะเร็งเม็ดโลหิตขาว เฉียบพลัน

Photo Credit : hookedoneverything.com

เนื่องจาก เซลล์มะเร็งบางอย่าง ก็พบในอวัยวะที่เข้าถึงได้ยาก อย่างระบบประสาทส่วนกลาง ก็จะต้องใช้ยาอื่นๆ เข้ามาประกอบการรักษาด้วย

อย่างไรก็ตาม มะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิดเฉียบพลัน มักจะมีต้นตอที่ได้รับการกระตุ้นจากภาวะเครียด

สาวๆ ที่มักเผชิญกับการทำงานจนกลายเป็นความเครียดเรื้อรัง จะต้องระมัดระวังการเกิดอาการ

หมั่นสร้างสุขภาพจิตให้ผ่อนคลาย และหากพบอาการป่วยข้างต้น ก็ควรรีบเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์เป็นดีที่สุดค่ะ

Mahosot.com แหล่งรวมความรู้ อัพเดตเทรนด์ สกินแคร์ เครื่องสำอาง แฟชั่น สุขภาพ และช้อปปิ้ง
Login/Register access is temporary disabled