อาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายของคนวัย 40 ปีขึ้นไป

เมื่อไรที่ ออกกำลังกาย ร่างกายย่อมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในระหว่างที่ออกได้เสมอ อันเกิดได้จากสาเหตุหลากหลายอย่าง

โดยเฉพาะคนวัย 40 ปีขึ้นไป ด้วยร่างกายที่เข้าสู่ช่วงวัยแห่งการเสื่อมสภาพมากขึ้น ย่อมมีผลทำให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่ายทีเดียว

และ อาการบาดเจ็บขณะออกกำลังกายของคนวัย 40 ปีขึ้นไปจะมีอะไรบ้าง สาเหตุเกิดจากอะไร วิธีรับมือป้องกันทำได้อย่างไรบ้าง เราไปติดตามกันเลยค่ะ

สาเหตุบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกาย

ในระหว่างการออกกำลังกาย สามารถเกิดอาการบาดเจ็บได้อยู่ตลอดเวลา และก็นับเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวอย่างมาก

โดยเฉพาะคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ยิ่งควรเฝ้าระวัง ซึ่งสาเหตุของอาการบาดเจ็บก็มีดังนี้

การไม่เข้าใจ : สำหรับผู้ที่เลือกจะออกกำลังกายบางคน อาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังไม่มีการเรียนรู้ที่ดีพอ เกี่ยวกับท่าทางสำหรับการออกกำลังกาย

จึงทำให้ในขณะที่ออกกำลังกายเกิดการออกท่าทางผิดรูปแบบ หรืออาจจะเน้นท่าทางผิดส่วนจนทำให้เกิดอาการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อได้

ความไม่เหมาะสม : การออกกำลังกายแต่ละรูปแบบ ส่วนใหญ่แล้ว ควรที่จะต้องเน้นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพให้ดี

แต่หากเลือกรูปแบบที่ไม่เหมาะสมต่อสภาพร่างกาย เช่น บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวมาก

แต่เลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่ทำให้เกิดแรงกระแทก ก็ย่อมส่งผลต่อกระดูกและข้อต่อจนก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรืออาจจะเกิดการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ

การบาดเจ็บที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

สำหรับการบาดเจ็บตามส่วนต่างๆ ของร่างกายนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1.บริเวณหลัง

หลัง เป็นส่วนที่สามารถบาดเจ็บได้ง่ายและบ่อยที่สุดสำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย เนื่องจากเป็นส่วนที่ใช้ในการพยุงตัว

และช่วยในการเป็นหลักให้กับร่างกาย จึงสามารถที่จะได้รับแรงกระแทกได้ง่าย โดยบริเวณที่สามารถบาดเจ็บได้ง่ายๆ คือ

  • กล้ามเนื้อ
  • เส้นประสาท
  • กระดูกสันหลัง

แต่ส่วนใหญ่แล้ว มักจะมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังที่เกิดจากการอักเสบ โดยจะทำให้มีอาการปวดได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเป็นอาการปวดเมื่อยหรือปวดแบบรุนแรงๆ สลับกัน

วิธีป้องกัน : เพื่อเป็นการป้องกันอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้ออักเสบในขณะออกกำลังกาย สิ่งที่ต้องทำมีดังนี้

  • การอบอุ่นร่างกาย
  • การผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกาย
  • การประคบ (ควรจะต้องเป็นการประคบเย็น เพื่อลดอาการปวดบวม)
  • การหยุดพัก (จะหยุดพักเมื่อร่างกายเริ่มมีการบาดเจ็บ)

2.บริเวณเข่า

เข่า เป็นอีกหนึ่งบริเวณที่สามารถเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป อาการบาดเจ็บเข่าในขณะออกกำลังกายถือเป็นเรื่องปกติ

ถ้ามีสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บเข่า เนื่องจากว่าเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไปน้ำที่อยู่ระหว่างข้อต่อหัวเข่าเกิดการแห้ง

จึงทำให้เกิดการเสียดสีระหว่างข้อต่อได้ง่าย และถึงแม้จะเป็นรูปแบบการออกกำลังกายธรรมดา อย่างเช่น การว่ายน้ำ

การปั่นจักรยานที่ดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อต่อหัวเข่า แต่ก็สามารถทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่บริเวณเขาได้เช่นเดียวกัน

ข้อควรรู้ : สำหรับปัญหาอาการบาดเจ็บเข่าในผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เพศหญิงมีความเสี่ยงในการบาดเจ็บมากกว่าเพศชาย

ดังนั้นสำหรับเพศหญิงจึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนในการออกกำลังกายก่อนทุกครั้ง

วิธีป้องกัน : เพื่อเป็นการป้องกันอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากหัวเข่าในขณะออกกำลังกาย สิ่งที่ต้องทำมีดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ส่งผลกระทบต่อหัวเข่าและข้อต่อด้านล่างโดยตรง
  • เริ่มออกกำลังกายจากการบริหารกล้ามเนื้อขาเป็นส่วนแรก แต่จะต้องเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อข้อต่อ
  • สำหรับการบริหารกล้ามเนื้อขาควรที่จะต้องเริ่มจากการค่อยเป็นค่อยไป แล้วจึงค่อยเพิ่มระดับในการออกกำลังกาย

3.ผิวหนัง

ผิวหนัง เป็นบริเวณที่สามารถบาดเจ็บได้ง่ายในขณะออกกำลังกาย โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณผิวหนัง

ในขณะออกกำลังกายสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่แล้ว มักจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก หรือรูปแบบของการเลือกออกกำลังกาย

ก็มีผลต่อการทำให้เกิดอาการบาดเจ็บกับผิวหนังได้ แต่ก็สามารถที่จะมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในร่างกาย โดยปัจจัยที่มีผลมีดังนี้

ระดับความรุนแรงของการออกกำลังกาย ระดับความรุนแรงสามารถส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บทางผิวหนัง

แต่อยู่ในระดับต่ำ หมายถึงการที่ร่างกายออกกำลังกายด้วยกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งหนักมากจนเกินไป ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อภายในร่างกาย

อยู่ในภาวะตึงเครียด ส่งผลทำให้เกิดปฏิกิริยาในการสร้างสารอนุมูลอิสระให้กับร่างกาย ซึ่งจะเป็นสารที่ทำลายเซลล์ผิวหนัง ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย

สภาพอากาศ สภาพอากาศเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถส่งผลเสียต่อเซลล์ผิวหนังได้มาก

หากเลือกที่จะออกกำลังกายควรที่จะต้องเลือกสถานที่ให้เหมาะสม มีสภาพอากาศที่ไม่ร้อนมากหรือหนาวมากจนเกินไป

อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น : สำหรับอาการที่บาดเจ็บที่สามารถเกิดขึ้นกับผิวหนังในขณะออกกำลังกาย จะมีอยู่ 2 ชนิดหลัก ดังนี้

1.ผิวถลอก สามารถเกิดได้จากการออกกำลังกายที่ทำให้เกิดการเสียดสีกับบริเวณผิวหนัง เช่น การวิ่ง การเดิน

หรือสำหรับบางรายอาจจะมีการใส่เสื้อผ้าไม่เหมาะสมในการออกกำลังกาย จนสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุในขณะออกกำลังกาย

หรือเสื้อผ้าที่ใส่ทำให้เกิดการเสียดสีบนผิวหนัง โดยอาจจะทำให้มีผิวหนังบางส่วนหลุดออกไป หรืออาจจะทำให้มีเลือดออกบริเวณนั้นๆ

2.ผิวไหม้ มักจะเกิดกับผู้ที่ชอบการออกกำลังกายกลางแจ้ง และไม่ได้เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกาย

เพราะฉะนั้นจึงทำให้แสงแดดโดนผิวหนังโดยตรง ทำให้เซลล์ผิวหนังถูกเผาไหม้ สำหรับบางรายก็อาจจะเกิดตุ่มพอง หรือมีเพียงแค่จุดแดงบนผิวหนัง

วิธีป้องกัน : เพื่อเป็นการป้องกันอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับผิวหนังในขณะออกกำลังกาย สิ่งที่ต้องทำมีดังนี้

1.เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสม ไม่ควรจะรัดแน่นหรือใหญ่มากจนเกินไป ควรเลือกขนาดให้พอดีกับตัวเอง

2.เลือกเวลาให้เหมาะสม การเลือกเวลาในการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาผิวหนังไหม้จากการถูกแดดเผา ระยะเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือ 10 โมง ถึง บ่ายสองโมง

3.ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กล้ามเนื้อ เพราะสาเหตุจากการที่กล้ามเนื้อมีปฏิกิริยาในการผลิตสารอนุมูลอิสระส่งผลเสียต่อเซลล์ผิวหนัง

จึงทำให้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับกล้ามเนื้อ และผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากที่ออกกำลังกาย

Credit : 360shopup.com

อาการบาดเจ็บขณะออกกำลังกาย 3 ส่วนที่กล่าวมา ล้วนแล้วแต่จะเกิดกับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่

เนื่องจาร่างกายไม่มีประสิทธิภาพในการซ่อมแซม ดูแล หรือรักษาได้เท่ากับตอนที่มีอายุน้อย

เพราะฉะนั้นจึงควรที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อเป็นการป้องกันอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นระหว่างออกกำลังกายให้มาก