โรคไวรัสตับอักเสบ โรคที่บริจาคโลหิตไม่ได้ เพราะอะไร?

โรคไวรัสตับอักเสบ เป้นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ชาวบ้านทั่วไปเรียกกว่า โรคตัวเหลืองตาเหลือง หรือโรคดีซ่าน เชื้อไวรัสตับอักเสบมีมานานแล้ว แต่มาค้นพบเมื่อการแพทย์เจริญมากขึ้น เชื้อไวรัสตับอักเสบที่ค้นพบขณะนี้คือ เชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ, เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี, เชื้อไวรัสตับอักเสบ ดี, และเชื้อไวรัสตับอักเสบที่ไม่ใช่เอและบี ภายหลังได้ชื่อว่า ไวรัสตับอักเสบ ซี และไวรัสตับอักเสบ อี ในปัจจุบัน มีคนจำนวนมากที่คิดว่า โรคที่ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และเลือดที่ร้ายแรงเป็นอันตรายนั้น มีเฉพาะโรคเอดส์ แต่มีอีกหลายคนคงจะไม่ทราบว่า โรคไวรัสตับอักเสบ บี, ไวรัสตับอักเสบ ซี สามารถติดเชื้อได้จากทางนี้เช่นกัน ถึงแม้จะมีความรุนแรงและอันตรายไม่เท่ากับโรคเอดส์ก็ตาม แต่ถ้าไม่ทำการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง ก็อาจอันตรายถึงกับเสียชีวิตได้ อาการของโรคไวรัสตับอักเสบ เป็นอย่างไร เชื้อไวรัสตับอักเสบที่เรียกชื่อแตกต่างกันนั้น โดยทั่วไปพบว่ามีอาการคล้ายคลึงกัน คือจะมีอาการอ่อนเพลีย มีไข้ต่ำๆ เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน แน่นท้อง ท้องอืด เจ็บบริเวณชายโครงขวา ตัวเหลือง ตาเหลือง โดยทั่วไปแล้ว อาการของโรคตับอักเสบอาจจะปรากฎอยู่ 2-3 สัปดาห์ จากนั้นจะค่อยๆ ลดลงจนหายเป็นปกติภายใน 4-6 สัปดาห์ โรคตับอักเสบบางชนิดอาจหายขาดได้ […]

mahosot

March 20, 2019

รู้จักกับ โรคไวรัสตับอักเสบซี (Viral hepatitis C) อาการ และวิธีการรักษาที่ถูกต้อง

เราส่วนใหญ่คงคุ้นหูกับชื่อของ ไวรัสตับอักเสบบี กันมากกว่า แต่ทราบหรือไม่ว่าภาวะตับอักเสบยังเกิดขึ้นได้จากไวรัสตับอักเสบซี ได้เช่นเดียวกัน ในปัจจุบัน โรคไวรัสตับอักเสบซี มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยพบได้แบบบังเอิญในกลุ่มคนที่มาเข้ารับบริจาคเลือดประมาณร้อยละ 2 อีกทั้งยังจัดอยู่ในกลุ่มของโรคติดต่อ สามารถติดกันได้ผ่านทางเลือด การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือเกิดการรับเชื้อจากแหล่งอื่นที่ไม่ทราบสาเหตุได้ด้วย ผู้ป่วยที่เกิดโรคตับอักเสบขึ้น จะเสี่ยงเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังได้สูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์ และสามารถเปลี่ยนสภาพกลายเป็นโรคตับแข็งได้ หากไม่ทำการรักษาภายใน 10 ปีขึ้นไป และสามารถรุนแรงจนนำไปสู่มะเร็งตับ แม้จะไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มคนที่ชอบดื่มสุราก็ตาม ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพตัวเอง โรคตับอักเสบชนิดนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัว สาวๆ ควรหันมาสังเกตตัวเอง พร้อมทำความเข้าใจกับการเกิดโรค ที่จะได้ช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกับตัวเองในอนาคตได้ค่ะ โรคไวรัสตับอักเสบซีคืออะไร ? ไวรัสตับอักเสบซี (Viral hepatitis C) เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากกลุ่มของเชื้อไวรัสตับอักเสบ ที่มาจากหลากหลายสายพันธุ์ แต่ที่พบได้บ่อยคือสายพันธุ์ เอ, บี และ ซี ซึ่งนอกจากสองชนิดแรก เรายังพบกลุ่ม ซี ที่เป็นตัวทำให้เกิดโรคได้บ่อยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นในเด็กแรกเกิด ผู้ใหญ่ ไปจนถึงวัยสูงอายุ เชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายติดต่อกันผ่านทางเลือด และการมีเพศสัมพันธ์ได้ เช่นเดียวกันกับไวรัสตับอักเสบบี แต่จะไม่ติดต่อจากการไอ จาม […]

admin24

August 30, 2016