10 โรงพยาบาลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เสริมสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง

โรงพยาบาลรักษาโรคหัวใจ
โรงพยาบาลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรงพยาบาลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ถือเป็นสถานพยาบาลที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะปัจจุบันสถิติการเสียชีวิตของคนไทย

มักมาจากอาการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นลำดับต้นๆ โดยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด

คือ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งสาเหตุเกิดจากหลอดเลือดตีบตัน ดังนั้นการตรวจวิเคราะห์ดูความเสี่ยง

ต่อการป่วยด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด จึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญ ซึ่งในประเทศไทยก็มีสถานพยาบาลจำนวนมาก

ที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาอาการเจ็บป่วยโรคหัวใจ โดยเรามี 10 โรงพยาบาลรักษาโรคทางหัวใจและหลอดเลือดมาแนะนำให้รู้จักกันแล้วดังนี้

10 โรงพยาบาลรักษาโรคทางหัวใจและหลอดเลือด มีที่ไหนบ้าง?

1.ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติด้านหัวใจทุกชนิด

ให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อน โดยทีมแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากด้วยประสบการณ์

ให้การรักษาโรคหัวใจครอบคลุม ทั้งการรักษากลุ่มไฟฟ้าหัวใจ เช่น การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจและช่วยการบีบตัวของหัวใจ

การรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker) รวมทั้งรักษากลุ่มผู้ป่วยเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ

เช่น การขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบผ่านการทำบอลลูนและขดลวด รวมทั้งยังรักษากลุ่มผู้ป่วยหัวใจพิการแต่กำเนิด

เช่น การผ่าตัดปิดเส้นเลือด การผ่าตัดซ่อมหลอดเลือดสำหรับโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่มีความซับซ้อน เป็นต้น

ที่ตั้ง : เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 1474 (ระบบอัตโนมัติ)

เว็บไซต์ : http://www.siphhospital.com/th/medical-services/treatment-center/heart-center

2.ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการการรักษาพยาบาลกับผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับหัวใจ ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลป้องกันก่อนป่วย

การตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย ไปจนถึงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจในสาขาต่างๆ

ทั้งอายุรแพทย์ด้านหัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ซึ่งได้รับการอบรมการรักษาพยาบาลความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับหัวใจจากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ

ที่สำคัญคือที่ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีแพ็คเกจตรวจสุขภาพหัวใจให้กับผู้ที่อยากตรวจดูการทำงานของหัวใจ ทำให้ทราบความผิดปกติของหัวใจได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ที่ตั้ง : อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 4 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-011-5100

เว็บไซต์ : https://www.bumrungrad.com/th/heart-cardiology-center-treatment-surgery-bangkok-thailand

3.ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ให้บริการตรวจวินิฉัยอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะวิ่งบนสายพาน การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง การบันทึกติดตามการทำงานคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

การทดสอบภาวะการณ์เป็นลมหมดสติด้วยเครื่องปรับระดับ การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด และการตรวจหลอดเลือดที่คอ

นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีฟื้นฟูหัวใจให้กลับมาแข็งแรงด้วย โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่มีประสิทธิภาพ

ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 54 ถนนกำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02-576-6000

เว็บไซต์ : http://www.chulabhornhospital.com

4.ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถือเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์โรคหัวใจอันดับต้นๆ ของประเทศ

ให้บริการการรักษาพยาบาลโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด

สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์หัวใจ เป็นต้น ให้การรักษาครอบคลุมหลากหลายอาการป่วยเกี่ยวกับหัวใจ

ไม่ว่าจะเป็น การผ่าตัดหัวใจพิการแต่กำเนิด การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ

การผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจหรือการผ่าตัดบายพาส การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ และการผ่าตัดเปลี่ยนจังหวะหัวใจกรณีหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ที่ตั้ง : 1873 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อาคารสก ชั้น 17 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-256-4917

เว็บไซต์ : http://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/ec/cardiac-center/

5.ศูนย์หัวใจ 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลเจ้าพระยา

โรงพยาบาลเจ้าพระยา เป็นโรงพยาบาลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีศูนย์ที่ให้บริการรักษาอาการป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ

โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บริการตรวจโรครักษาทางด้านหัวใจครอบคลุมตั้งแต่

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, ลิ้นหัวใจผิดปกติ และ อาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G), การตรวจการทำงานและความผิด-ปกติของหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน

และความถี่สูงสามมิติ (3D-Color Doppler – Echocardiogram), เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ (Multi-Detector CT Scan)

และ เครื่องบันทึกจังหวะการเต้นของหัวใจต่อเนื่อง (Holter Monitoring) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการรถ Mobile C.C.U เพื่อรับผู้ป่วยถึงบ้าน

ที่ตั้ง : 113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 02-434-0117, 02-884-7000

เว็บไซต์ : http://www.chaophya.com/chaophya/doctor_center/heart-center.php

6.ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลลาดพร้าว

โรงพยาบาลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่เปิดให้บริการอาการป่วยด้านหัวใจอย่างครบวงจร ตั้งแต่การป้องกันอาการเจ็บป่วย

ตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น ให้การรักษาพยาบาล ไปจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ซึ่งพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

และเครื่องมือการรักษาที่ทันสมัย ทั้ง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG), การทำอัลตร้าซาวน์หัวใจและหลอดเลือด (Echocardiogram),

การวิ่งสายพาน (EST), เครื่องตรวจหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI), การติดตามการทำงานของคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter),

เครื่องตรวจวัดความดันโลหิตแบบ 24 ชั่วโมง (ABPM) และอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย

ที่ตั้ง : 2699 ถ.ลาดพร้าว เแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 02-530-2556

เว็บไซต์ : http://www.ladpraohospital.com/medical-ser.php?ID=14

7.ศูนย์หัวใจมหาชัย 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลมหาชัย

โรงพยาบาลมหาชัย ถือเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีศูนย์เปิดบริการรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง

พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นห้องผ่าตัดหัวใจ (Open Heart) ที่ให้บริการทั้งการผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ

ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ผ่าตัดแก้ไขไฟฟ้าลัดวงจรในหัวใจ ผ่าตัดรักษาหัวใจล้มเหลว และผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG: Coronary Artery Bypass Grafting)

นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสรรถภาพการทำงานของหัวใจด้วยสายพาน (Exercise Stress Test), ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.),

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiosonogram) และการกระตุ้นการเต้นของหัวใจ (Pace maker) อุปกรณ์ที่ช่วยกระตุ้นการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยที่หัวใจเต้นช้าผิดปกติ

ที่ตั้ง : ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ชั้น 2 927/43 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034-424-990

เว็บไซต์ : http://www.mahachaihospital.com/content/27/view

8.สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท โรงพยาบาลปิยะเวท

สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท โรงพยาบาลปิยะเวท นับเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวกับหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง

ดำเนินการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การฝึกอบรมจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาในการรักษาพยาบาลอาการป่วยทางหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นอายุรแพทย์หัวใจ

ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก รังสีแพทย์หัวใจ กุมารแพทย์หัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ และวิสัญญีแพทย์หัวใจ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลที่รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ที่ตั้ง  : 998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 02-625-6500

เว็บไซต์ : http://www.piyavate.com/service/frontend/service/id/1

9.คลินิกหัวใจ สถาบันทรวงอก

เป็นสถานพยาบาลของรัฐภายใต้การควบคุมดูแลของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการครอบคลุมทั้งการตรวจวินิจฉัยโรคการรักษาทางยา

การตรวจพิเศษทางโรคหัวใจ เช่น X-ray, Exercise Stress Test, Bubble Test รวมทั้งการรักษาทางหัตถการการรักษา

หรือการรักษาโดยการผ่าตัด คลินิกหัวใจ สถาบันทรวงอก เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น.

ที่ตั้ง : 74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-547-0999

เว็บไซต์ : http://www.ccit.go.th/service/clinicheart.php

10.ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจ โรงพยาบาลวิภาราม

เป็นโรงพยาบาลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลอาการป่วยโรคหัวใจที่ครบวงจร

ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดโรค ตรวจอาการในระยะเบื้องต้น ให้การรักษาพยาบาล ไปจนถึงการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการรักษา

บริการการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG/ECC : Electro cardiogram),  การใส่สายสวนหัวใจ (Coronary Angiogram), การตรวจด้วยเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจ (Holter)

การรักษาโดยการผ่าตัดและศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด การผ่าตัดหลอดเลือดแดงหัวใจตีบ และ การผ่าตัดเปลี่ยนและซ่อมแซมลิ้นหัวใจ เป็นต้น

ที่ตั้ง : 2677 ถ.พัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 02-032-2550

เว็บไซต์ : http://www.vibharam.com/department-detail.php?clinic_id=2

รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรงพยาบาลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่ให้การรักษาโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

และที่สำคัญคือมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพดีขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

แต่การเข้ารับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนตั้งแต่เนินๆ ก็เป็นวิธีที่ช่วยป้องการอาการป่วย โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่เราทุกคนไม่ควรมองข้าม