โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เกิดจากอะไร ควรรับมืออย่างไรบ้าง?

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นอีกหนึ่งโรคอันตรายที่เกี่ยวข้องกับหัวใจโดยตรง ไม่แพ้ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แบบเฉียบพลันเลย ปัญหาของโรคนี้ส่วนหนึ่งมักจะเกิดจากการไม่รักษาสุขภาพ บางคนสะสมความเครียดไว้เป็นเวลานาน บางคนก็เลือกทานอาหารแบบตามใจปาก โดยไม่สนใจว่าอาหารที่ทานเข้าไปให้ประโยชน์ หรือส่งผลเสียอย่างไรกับร่างกายบ้าง จนเป็นเหตุให้เกิดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเราจะขอนำเสนอในภาพรวมว่า โรคนี้คืออะไร และมีความอันตรายมากน้อยเพียงใด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ คืออะไร ? โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Disease) เป็นโรคที่เกิดจากการที่หลอดเลือดแดงที่จะทำหน้าที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ เกิดการตีบ หรือตันขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากไขมันส่วนเกินของร่างกาย ที่ไปจับตัวอยู่ตามผนังหลอดเลือด จนทำให้เกิดการตกตะกอน หรือเกาะตัวเป็นชั้นหนากว่าเดิม ซึ่งมีผลให้เลือดไม่สามารถไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้มากตามปกติ และทำให้ออกซิเจน ผ่านไปยังหัวใจได้น้อยลงกว่าเดิมด้วย ยิ่งหลอดเลือดหัวใจตีบมากเท่าไร ก็จะยิ่งส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลให้เกิดการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง จนถึงขั้นหมดสติได้ นอกจากนี้แล้ว ถ้าหากคราบไขมันที่เกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดต่าง ๆ เกิดการแตกตัว และจับตัวกับเลือดจนกลายเป็นลิ่ม ไปขัดขวางการไหลเวียนของเลือดมากยิ่งขึ้น ก็อาจมีผลให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือเกิดภาวะหัวใจวาย ที่มีโอกาสทำให้ผู้ป่วยสามารถเสียชีวิตกะทันหันได้ทันที สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ การแบ่งสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สาเหตุที่หลีกเลี่ยงได้ และสาเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สาเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ กรรมพันธุ์ – หากมีบุคคลในครอบครัว […]

kaewsai

November 22, 2017

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (เฉียบพลัน) อันตรายเงียบที่คุณไม่เคยใส่ใจ

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (เฉียบพลัน) เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจที่เรามักจะพบเห็นได้ทั่วไปตามละคร หรือนิยายต่าง ๆ มากที่สุด ที่เมื่อถึงเวลาแสดงอาการ ผู้ป่วยก็จะมีอาการเจ็บปวดบริเวณหัวใจ จนถึงขั้นหมดสติได้ ซึ่งบางคนที่ได้เห็นก็อาจจะมีข้อสงสัยว่า โรคนี้เกิดขึ้นจากอะไร ความเครียดมีส่วนที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้จริงหรือไม่ และถ้าหากถึงขั้นต้องผ่าตัดจะมีโอกาสหายหรือเปล่า เราจึงได้รวบรวมข้อสงสัยทั้งหมดที่มีเกี่ยวกับโรคนี้ มาไว้ในบทความนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (เฉียบพลัน) คืออะไร ? โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (เฉียบพลัน) (Argina Pectoris) เกิดจากปัญหาสำคัญ ก็คือ การที่เลือดจับตัวกันเป็นลิ่มหรือเป็นก้อน จนไปอุดตันบริเวณหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงที่หัวใจตามปกติได้ รวมทั้งยังไม่สามารถถ่ายออกซิเจนไปได้ด้วย หากทิ้งไว้ระยะนานก็อาจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือที่เรียกกันว่าหัวใจวาย โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (เฉียบพลัน) นี้ เป็นโรคที่ได้รับการบันทึกไว้ว่า เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก มีโอกาสเกิดขึ้นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่น่าแปลกใจก็คือ เป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับต้น ๆ ในบรรดาประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านการแพทย์แล้ว รวมทั้งประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยด้วย ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (เฉียบพลัน) สำหรับข้อดีของโรคนี้นั้น มีอยู่อย่างหนึ่งคือ มักจะไม่เกิดกับผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง (ยกเว้นผู้ที่มีกรรมพันธุ์คนในครอบครัวเคยเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตด้วยโรคนี้มาก่อน) แต่สำหรับข้อเสียที่เรียกว่าสำคัญมาก ๆ คือ มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจำให้เกิดโรคนี้เป็นจำนวนมาก […]

kaewsai

November 21, 2017

ภาวะโรคความดันโลหิตต่ํา หรือ ความดันต่ํา มีวิธีรักษา และป้องกัน อย่างไร?

เชื่อว่า คนส่วนมากที่มีปัญหาสุขภาพมักจะรู้จักกับ โรคความดันโลหิตสูง กันมากกว่า โรคความดันต่ํา (Hypertension) ที่จัดได้ว่า เป็นหนึ่งในโรคที่สร้างผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของสาวๆ ได้เช่นเดียวกัน เนื่องจาก อันตรายของโรคนี้มีน้อยกว่า จึงทำให้ผู้คนไม่ค่อยให้ความสนใจและมองข้าม ด้วยการไม่ยอมดูแลตัวเองหรือสังเกตอาการที่เกิดขึ้น ปล่อยปละละเลย จนส่งผลให้เกิดอันตรายร้ายแรงแบบคาดไม่ถึงตามมา พร้อมที่จะทำลายคุณภาพชีวิตของสาวๆ ได้ไม่น้อยไปกว่าโรคความดันโลหิตสูงเลยล่ะค่ะ ภาวะโรคความดันโลหิตต่ำ คืออะไร ? โรคความดันโลหิตต่ำ (Hypotension) เป็นโรคที่จะมีภาวะความดันเลือด ตรงข้ามกับโรคความดันโลหิตสูง ความดันที่ตรวจพบจะมีค่าต่ำกว่า 90/50 มิลลิเมตรปรอท โดยลักษณะของความดันที่ตรวจพบ อาจพบว่า ต่ำได้ทั้งค่าด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกัน หรือเกิดภาวะความดันต่ำในค่าใดค่าหนึ่งก็ได้ สำหรับการตรวจพบ แพทย์จะไม่จัดกลุ่มอาการนี้เป็นโรคแต่อย่างใด เพียงแต่ให้เป็นภาวะหนึ่ง ที่มีทั้งส่งผลกระทบต่อร่างกาย และอาจไม่ส่งผลใดๆ เลยก็เป็นได้ ด้วยเหตุที่ความดันโลหิตต่ำ มักจะเป็นความเชื่อว่ามันเป็นค่าที่ดีกว่าความดันโลหิตสูง เราจึงไม่ค่อยให้ความสนใจกับมันนัก ทว่าภาวะที่ความดันต่ำมากๆ จะส่งผลกระทบ ทำให้เลือดในระบบร่างกายไหลเวียนได้ช้าลง ออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้เพียงพอ เกิดเป็นลิ่มเลือดที่เสี่ยงต่อการเข้าไปอุดตันภายในหลอดเลือดที่เป็นอันตรายร้ายแรงตามมา สาเหตุของภาวะโรคความดันโลหิตต่ํา สาเหตุของโรคความดันโลหิตต่ำ เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน ซึ่งมักพบได้ตั้งแต่การไหลเวียนของเลือด ของเหลวในร่างกายช้าลง ส่งผลให้เลือดเคลื่อนตัวเข้าสู่หัวใจน้อยลง กระทบต่อผลของการบีบตัวของหัวใจลดลงตามมา จึงเกิดเป็นภาวะความดันโลหิตต่ำ อาจมีตัวกระตุ้นเป็นภาวะขาดน้ำ […]

admin24

May 11, 2016