อาหาร ที่คนเป็นเบาหวานควรเลี่ยง!!

อาหารที่คนเป็นเบาหวานควรเลี่ยง

พอพูดถึง “โรค” เชื่อว่าทุกคน ไม่มีใครอยากประสบกับโรคภัยไข้เจ็บกันทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลที่ว่า มันทรมาน ร่างกายไม่สามารถทำในสิ่งที่ต้องการได้ บ้างก็วิตกกังวลไปต่างๆ นาๆ

ซึ่งความจริงแล้ว ทุกคนเกิดมาย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บกันทั้งนั้น โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตามกฎของธรรมชาติ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีโรคที่แตกต่างกันไป ทั้งร้ายแรงถึงแก่ชีวิต และไม่ร้ายแรง

และถ้าพูดถึงโรคที่คุกคามคนไทยเป็นเวลานานและได้ยินกันบ่อยๆ ก็คงหนีไม่พ้น โรคเบาหวาน แน่นอนค่ะ ในปัจจุบันผู้ป่วยโรคเบาหวานมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ทั้งผู้สูงอายุและวัยหนุ่มสาว

ซึ่งโรคเบาหวานเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน ได้แก่ กรรมพันธุ์ ซึ่งถือว่ามีโอกาสและความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป หากพ่อและแม่เป็นเบาหวาน ย่อมมีโอกาสที่จะถ่ายทอดไปถึงลูกหลาน

ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วย ทั้งเรื่องอาหารการกิน ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญมาก ที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกัน เนื่องจาก การรับประทานอาหารที่มีรสหวานมากเกินไป

ซึ่งเบาหวานถือเป็นโรคที่สัมพันธ์กับอาหาร คนที่เป็นโรคนี้จึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการทานอาหารเป็นพิเศษ  อาหารที่คนเป็นเบาหวานควรหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณการทานลง มีดังนี้

  1. อาหารที่มีรสหวานจัดและขนมเชื่อมต่างๆ เช่น ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด กล้วยเชื่อม มันเชื่อม  ขนมชั้น ขนมหม้อแกง สังขยา เป็นต้น
  1. เครื่องดื่มที่มีรสหวาน เช่น น้ำอัดลม น้ำหวาน ชานม กาแฟ หรือน้ำชงต่างๆที่ใส่น้ำตาลหรือนมในปริมาณมาก หากดื่มในปริมาณที่มากเกินไป จะส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น
  1. ผลไม้รสหวานจัด เช่น ทุเรียน ลำไย เงาะ ขนุน มะม่วงสุก เป็นต้น
  1. อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง เช่น ข้าวโพด ขนมปัง ข้าว เนื่องจากคาร์โบไฮเดรตนั้น เมื่อทานเข้าไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาล ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเบาหวานได้  ฉะนั้นควรทานในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย
  1.  น้ำผึ้ง ในปัจจุบันมีน้ำผึ้งออกมาจำหน่ายอย่างมากมาย ซี่งบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่า น้ำผึ้งที่เราทานกันเป็นประจำนั้น อาจไม่ใช่น้ำผึ้งแท้ แต่เป็นการผสมเข้าไปของน้ำตาลนั่นเอง ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนที่ทราบแล้ว ควรหลีกเลี่ยงโดยด่วน

สำหรับบางคนนั้น ชีวิตอาจจะขาดหวานไม่ได้  แต่ถ้าทานหวานมากเกินไป ก็ควรลดปริมาณลง เพราะในอนาคตนั้น จะส่งผลเสียต่อร่างกายและสุขภาพได้

ขอฝากไว้ในที่นี้ว่า การรับประทานอาหารนั้น ไม่ได้เน้นเรื่องของรสชาติเพียงอย่างเดียว หากแต่ควรคำนึงถึงสุขภาพด้วยนะคะ